A belső harmónia alapjai

Az önfejlesztés elsődleges célja a nehézséget okozó helyzetek kezelésének megtanulása, az életünk működőképessé formálása. A belső harmónia elérése ennél viszont többet ígér. De ennek eléréséhez nem nélkülözhetjük az önfejlesztés eszközeit.

Popper Péter egyszer arról beszélt, hogy a pszichológusi munkának van egy gyakori paradoxona. 2-3 év önismereti munka után a terápia alapját, kiindulási pontját jelentő probléma megmarad, de az önismeret révén meglesz az a megértés, mely a nehézség elfogadásához vezet.

Az önismereti munkának köszönhetően a nehézségek következményei csökkennek, normalizálódnak, miközben az átalakuló életszemlélet révén a korábban zavaró állapotok kezelhetővé válnak. Ez a pszichológia célja, élhetővé alakítani a mindennapokat.

Ha ennél többet szeretnénk, mert ténylegesen meg akarunk szabadulni a nehézségeinktől, akkor egy teljesen más megközelítést kell használni. De ennek eléréséhez belül két nagyon nagy ugrást kell megtenni. Ami ahhoz kell, hogy a nehézségeink alapjait átformáljuk, lépésről lépésre. Tovább A belső harmónia alapjai

Kapcsolataink, az önismeret erőforrásai

Az önismeretünk útján a legnagyobb támaszunk a kapcsolataink. A barátaink és ismerőseink reakciója az, ami megajándékozhat minket azon visszajelzésekkel, ami szükséges a belső utunk járásakor a hibák és tévedések korrekciójához.

Életünk egy dinamikus rendszer része, mely folyamatos kölcsönhatásban van a környezettel: a természettel, a minket körbevevő emberekkel és helyzetekkel.

Sokan szeretnének a környezetük hatásaitól mentesen élni. Ennek eredménye egy törékeny álomvilág, melytől jobban fogunk függeni érzelmileg, mint fizikailag a lélegzéstől. Miközben elveszítjük az összes olyan lehetőséget, aminek révén tanulhatnánk magunkról.

Tovább Kapcsolataink, az önismeret erőforrásai

Képességeink és tudásunk kihívásai

A sikerünk záloga, hogy képesek legyünk a képességeinkből és a tudásunkból kihozni a legtöbbet. Ez minden fajta sikerünknek alapja. Ez mind az anyagi, mind a társadalmi, mind a belső kiteljesedés kapcsán igaz.

Az a mód, ahogyan a képességeinket használjuk, érdemben más lehet, akár szöges ellentétben is állhat egymással, de a kiinduló pont, a képességeink használatának igénye, azonos. S pont ez a fajta azonos kiindulópont az, ami lehetővé teszi azt az átalakulás, mely a 35 éves kor környékén mindenkivel óhatatlanul megtörténik.

Tovább Képességeink és tudásunk kihívásai

Blokkoldás és egyensúlyra törekvés

Minden hatékony önismereti munkának két érdemi fázisa van. Először a blokkjainkat meglelve feloldjuk azokat, majd a meglelt blokkjaink nélkül – némileg szabadabban–, új belső egyensúly kialakítására törekszünk.

A blokkjaink oldásához tömérdek módszert (rendszert) ismerünk, de belső egyensúlyunk kialakításához többnyire csak a természetes belső folyamatainkra tudunk hagyatkozni. A legtöbb módszer csak annyit mond, hogy a lélek útja lassú, s a blokkoldási folyamatok végén nemes egyszerűséggel magunkra maradunk a belső egyensúly kialakításával.

Arra az állapotra gondolok, amikor mondjuk egy családállítás után napokig eltart a belső bizonytalanság vagy az eufória, s hónapok telnek el, amíg az állítás hatása ténylegesen megjelenik a mindennapjainkban.

Blokkoldás módszerei

Amikor az akaratunkat a cselekedeteink nem követik, vagy a cselekedeteink eredménye nem az elvárt következményekkel járnak, akkor ott valami nem működik az életünkben. Ez az amit nemes egyszerűséggel blokknak, akadálynak vagy elakadásnak hívhatunk.

Minden mentális és érzelmi munka (legyen az theta healing, családállítás, kineziológia, access consciousness, khahi healing, pránanadi, reiki stb.) semmi másról nem szól, mint a belső blokkjaink oldásáról.

Ugyan ezen módszereknél az eszközök, a módszerek és az alapszemlélet nagyon eltérő is lehet, de maga a cél és a változás folyamata nagyon hasonló. Valakinek az egyik megközelítés jön be, valakinek pedig a másik. De a lényeget tekintve nincs nagy különbség.

Amikor egy (élethelyzetben) tűzet kell oltani, akkor már nagy baj van.

A blokkok oldásának 4 eszköze

A különböző módszereket összehasonlítva 4 olyan tényező van, melyek együttes megváltoztatása szükséges ahhoz, hogy  a minőségi belső átalakulás megjelenjen az életünkben.

Ha ezen tényezők közül egyiket vagy másikat változtatjuk, az az egész rendszerre ki fog hatni. Amikor viszont mind a négy tényezőt egyszerre mozgatjuk egy irányba, akkor az egész rendszer érdemben tud változni, nagyon rövid idő alatt.

Ezt a 4 tényezőt többnyire mindenki ismeri, mert ezek az életünk részei. Tehát a blokkoldás során csak azt használjuk, ami egyébként is jelen van az életünkben.

 • Átformáljuk az érzelmeket, ha az szükséges.
 • Átformáljuk a gondolati mintáinkat, ha az szükséges.
 • Átformáljuk a cselekedeteinket, mert anélkül semmi sem történik.
 • S a fizikai megnyilvánulásokra is oda figyelünk, hisz a cél, az eredmény a fizikai létezésünk szintjén is fontos, hogy megjelenjen.

Ez az a négy összetevő, amire a modern, XXI. századi pszichológiai is figyelmet fordít. Illetve a több ezer éves keleti hagyományok.

Ezen összetevőket átformálva a belső átalakulás sokkal áthatóbb és erőteljesebb, mintha csupán a második két pontra összpontosítanánk, mint a viselkedés-pszichológia elkötelezettjei.

Az egyensúly megértése

Ahhoz, hogy a blokkok oldása után az egyensúly kialakításával is foglalkozni tudjunk, fontos tisztában lenni azzal, mit is jelent s hogyan alakul ki az egyensúly állapota.

A problémát az okozza, ha nem ismerjük az egyensúlyi állapot, illetve annak 3 alaptípusát, s ezért azt gondoljuk, hogy az egyensúlyi állapot mindig ugyan olyan, s bármi is történik, képesek is vagyunk megtartani azt. Ami egy hatalmas tévedés. 😐

Az egyensúly természetének megértéséhez a fizika oktatás ismereteit fogjuk használni, mert ezáltal a lényeg könnyebben megérthető lesz.

Nem kell megijedni, nem fogok képletekkel vagy elvont fogalmakkal dobálózni. Egyszerű, közismert tapasztalatokat fogok egy kicsit alaposabban bemutatni, a megértést segítendő.

Az egyensúly fizikai megértése

Vegyünk egy egyszerű labdát, s vizsgáljuk meg, hogyan lehet nyugalomban, amikor letesszük a földre.

 1. Ha egy domb tetejére helyezzük, akkor mindaddig a ott marad, amíg ki nem mozdítjuk abból a helyzetből. Úgy mondjuk, hogy a labda labilis egyensúlyi állapotban van, mely addig marad a domb tetején, amíg külső hatás nem éri. Ehhez hasonlatosak a lelkes, de túlságosan labilis emberek.
 2. Ha egy labdát a gödör aljára teszünk és kibillentjük az alsó helyzetéből, akkor az alsó helyzete körül fog Ide-oda mozogni. Ezt az állapotot nevezhetjük valódi stabilitásnak. Ez az, amire elvileg mindenki vágyik, hogy bármilyen külső hatás esetén képesek legyünk azt túlélni minden nagyobb megrázkódtatás nélkül .
  Az egyetlen gond vele csupán az, hogy ezt az állapotot rendszerint csak akkor éljük át, amikor a gödör alján vagyunk, enerváltan, depressziósan s kedvetlenül. Ez persze semennyire sem vonzó.
 3. Legtöbbször amit átélünk, az első kettő egyfajta keveréke, mely olyan, mint a lejtőn lévő kicsi gödörben megbúvó labda helyzete. Kis kitérítő hatásra úgy viselkedik, mintha valóban stabil lenne (oda-vissza mozog a korábbi nyugalmi helyzete körül). mindenkinek van egy vagy több olyan történés az életében, mely annyira kilendíti a középpontjából, hogy lejtőre teszi a mindennapjait.

A harmadik állapotnak a következménye az összes aggódás, félelem, rémálom és menekülés. Tudat alatt érezzük, hogy életünk valójában nem stabil, csupán a stabilitás látszata van meg. Mégis ragaszkodunk hozzá, mert sokkal jobb, mint a depresszió mélységeit megélni. Ezt az állapotot egyébként a nagyon találóan látszólagos egyensúlyi állapotnak hívják.

A lejtő oldalán lévő állapotnak az érzete sokkal jobb, mint a lejtő alján lenni a gödörben, ezért a legtöbben, ha a gödör alján találják magukat, abban kérik a segítséget, hogy vissza kerüljenek a lejtő oldalára, vagy az oldalon egy magasabban lévő gödörbe, mert az jobb. S eszük ágában sincs felkerülni a hegy tetejére, mert az veszélyes (mert teljesen bizonytalan).

kártyavár
Ha megtapasztaljuk azt, hogy az életünk sebezhető, mint egy kártyavár, gyakran ránk tör a pánik és a depresszió.

Tudatos egyensúly keresés

Az előzőekből látszik, hogy megfelelő cél kettős, és érdemes mind a két összetevőjével foglalkozni. Senki nem akar a gödör alján lenni (depressziósan, enerváltan és elkeseredetten) és senki nem akar egy bizonytalan egyensúlyi állapotot hosszabb ideig elviselni.

Egy egyedi megoldásra van szükség, melynek a fizikai képe nagyon egyszerű. A labdát fel kell kötni a hegy tetején egy madzagra. Ha megtaláljuk azt a hatást, ami képes a labdát a levegőben tartó madzag szerepét betölteni, akkor megoldottuk mind a két feladatot. Érzelmileg magas szinten leszünk, s a belső egyensúlyunk is valódivá válik.

Ennek a megtapasztalásához vezető utat kezdheti el az, aki részt vesz az dinamikus önismereti tanfolyamomon.

Ha rálelünk a belső forrásunkra, mely a lényünk belsejében megvan, akkor meglesz mindaz a hatás, mely a magas szinten megélhető egyensúlyunk kialakításához a legmegfelelőbb.

A blokkoldás során azon akadályainkat bontjuk le, melyek megakadályozzák életünk szabad folyását. Mindazon tényezőket és szemléletmódokat, melyek eltávolítanak saját belső erőnk megtapasztalásától, ami a belső egyensúlyunk valódi forrása lehet.

Ha a blokkoldás után tudatosan időzhetünk a felszabadultság állapotában, melynek révén minden kapcsolódó történetet és aktivizáló hatást átformálunk (elengedünk), akkor a felszabadultság állapota spontán meg fog nyilvánulni.

lezárt pince vég.
Van, hogy a múltunk sérülései annyira fájnak, hogy az életünkben egyetlen fallá állnak össze.

Az egyensúly állapotának a használata

Tehát nem elég csupán az elakadásainkat, blokkjainkat feloldani, hanem a kialakult felszabadult, egyensúlyi állapotot felhasználva az összes kapcsolódó történet is érdemes elengednünk.

Ha a pillanatnyi felszabadult (egyensúlyi) állapotban nem időzünk eleget, akkor ugyan néhány történettől már szabadabban élhetünk tovább, de az alapvető tendenciáink és a megmaradt történeteink a nehézségeink egy részét újra fogják teremteni.

Elindítva a személyiség fejlesztés ördögi körét: újra és újra visszatérő nehézségekkel való munkát.

Jelentkezés blokkolásra és a kapcsolódó történetek elengedésére

Kérj időpontot a 20/249-7326-os telefonszámon!


Anyagi jólét megteremtése

Az anyagi jólét lényege, hogy van elegendő pénzünk a megélhetésre (rezsire, kajára, ruházkodásra és pihenésre is jut), s a hó végén még marad annyi, hogy anyagi tartalékot hozzunk létre. A személyes példámon keresztül megmutatom, milyen buktatói lehetnek ennek.

Cél: 500 ezer forint havi bevétel

Nekem ennyi az a pénz, ami elegendő ahhoz, hogy  mindenre jusson, s még maradjon is rendesen hó végén. Valakinek ez a pénz sokaknak hathat, másnak meg kevésnek. De a legfontosabb az, hogy a saját állapotunkhoz képest jól éljünk. 

Nekem 5000 ezer forint havonta az az összeg, ami szükséges egy bőséges megélhetéshez. Ebből még persze kifizetem a munkám elvégzésének a költségeit, az adót, s minden egyebet, ami ezzel jár.

Út a földbe sülyesztve
Az életünk iránya alapvetően meghatároz minket. Ha változtatni akarunk, akkor többnyire az életünk kereteit is le kell rombolnunk.

Nem akarom szépíteni, nem egy egyszerű történt. Alapból 750 millió történet fűződik hozzá, s ok százt milliárd kapcsolódás van közöttük. Ez elsőnek soknak tűnhet, de ha belegondolunk, nem is is olyan sok.

Minden pillanatban 17 eltérő dolog lehet jelen a tudatunkban, s egy másodperc legalább 60 különböző pillanat lehetséges. Ez másdodpercenként közel 1000 történés. Ezt felszorozva a 16 órányi aktív ébren léttel, 58 millió megjelenő tudati benyomást jelent, mely hat az életünkre, formálja azt.

Sokszor ezen pillanatok összemosódnak, néha viszont folyamatos változásban van a belső állapotunk. S az életünkben ezernyi ilyen nap van, s ezek egy része a megélhetésünket is befolyásolja.

Lássuk önmagunkat

Az első lépés, hogy a fenti célt elérhessem, hogy a képességeim legjavát mozgósítani tudjam a cél elérése érdekében. Nem elég ímmel-ámmal hozzáállni a változtatásnak, bele kell tenni apait-anyait.

A következő, ehhez kapcsolódó feladat, hogy a tevékenységeimbe rendszerezettséget vigyek. Ezen nincs mit szépíteni, amikor ezt az oldást csináltam, bő másfél hónapig nem osztottam meg semmit az oldalon, pedig rengeteg mindent csináltam, ami ezernyi ember életét érintette.

Ennek a két tényezőnek a hatására ez egész történet mozgásba lendült, de az anyagiak kapcsán maradt még bennem egy adag görcs, aminek az oldási folyamat a következő célja lesz.

A bennem érő változás elkezdte átalakítani belsőmben a múlt emlékeit is. Már “csak” 578 millió történet maradt, 57 Mrd kapcsolódással, mely a normális anyagi helyzet megélésétől elválasztott. A nehezítő történetek számának csökkenése nekem mindig azt jelzi, hogy a történetnek a háttere is kezd feloldódni, s nem csak egy álomvilágot építünk a hatalmas szarkupac tetejére

Az egzisztenciális görcsölés elengedése

Nagyon sokan félnek a jövőtől, a megélhetés nehézségeitől, mely minden változásnak a legfőbb kerékkötője. Az a lelki egyensúlyteremtés 5. fázisa.

Megnézve közelebbről volt egy tendenciám, hogy az anyagi dolgokon görcsöljek, s ez minden lehetséges változásnak a kerékkötőjévé vált. Az okozta a bajt, hogy túlságosan ráfeszültem magára a problémára. Üdv a klubban, ha te neked is van ilyen érzeted időnként…

Az anyagiakon való görcsölésen annak megértése és felismerése segített át, hogy nem vagyok egyedül ezzel. S a megoldás is úgy jöhet el, ha megnyílok mások felé. Mert ők adhatják meg a változáshoz szükséges inspirációt..

Ennek az oldásnak az alapötlete is egy beszélgetés révén merült fel. Egy “ártatlan”, “felesleges” és időt rabló facebook poszt olvasgatása közben, amit egy nagyon jó barátom írt…

dominókat megállító kéz
Állítsd meg a hatást, mely az egész életedet romba dönti!

Egzisztenciális jólét forrása

A görcsölés elengedése, illetve annak felismerése, hogy nem csak én vagyok ebben a cipőben, tudat alatt elindította a görcsölés elengedését. S az érzelmi munkát is lehetővé tette. Mely talán az egyik legnagyobb áldást hozhatja el az életünkre.

Amikor megértjük s megérezzük, hogy nem a tökéletesség a cél, tökéletes gondolatokkal s tökéletes belső érzésekkel, hanem annak a képességnek a megléte, hogy képesek legyünk a helyén kezelni a megjelenő állapotainkat, akkor kinyílik a világ előttünk. Ezt sokszor megtapasztaltam már más téren, s most a pénzügyek terén is megtapasztalhatom végre.

A következő lépés annak elérése, hogy tudatosan jelen tudjuk lenni az életben, hogy amikkor csak lehet, akkor ténylegesen tudjunk tenni azért, hogy a jólétet biztosíthassuk magunknak.

Ehhez persze a bátorságomat fejleszteni kell, hogy megélhessem azt a életörömet, mely elkezdi a pénzt valójában vonzani.

A kritikus ponton túllendülni

Minden egyes lépés a lelki-egyensúly folyamatában önmagában is mérföldkő. Egy olyan kihívás, aminek a teljesítéséhez az összes korábban megszerzett tudás szükséges.

De ezek közül is az egyik legnehezebb feladat az aggódás és a bizonytalanság fékező erején túllépni.

Aki azt hiszi, hogy akkor fog érdemben túllépni a nehézségein, ha megszerzi a magabiztosságot, az nagyon téved. Az egy nagyon magas szint, amit kiindulásként megszerezni nem lehet. Ahhoz rengeteg tudás és tapasztalat kell.

Amit tehetünk, hogy elkezdünk cselekedni, s majd a tapasztalat és az elvégzett munka meghozza a magabiztosságot és a kiállást. Másképp, a tapasztalatok szerint nem megy. Aki nem cselekszik, annak nem lesz sohasem magabiztossága sem. Aki várja, hogy tanulva, önmagát edzve elérje a kívánt érzelmi állapotot, az a lehetetlenre vár.

fiatal lány virágokkal
Hajlamosak vagyunk a gyerekkort idealizálni, holott mindannyian tudjuk, hogy a gyerekkor nem csak móka és vidámság, hanem megannyi nehézségünket maghatározó emlék forrása is.

Honnan jönnek a felismerések? (Epilógus)

Van egy táblázatrendszerem, mely igyekszik mindazt egy egységes rendszerbe foglalni, amit az elmúlt 20 évben megismertem.

Ebben benne van mindaz, amit az kineziológia, a családállítás, a buddhista tanítások, az enneagram önismereti útjai révén megtanultam éppúgy, mint amit hasznosnak láttam az ezoterikus tanításokból beilleszteni.

Ezen rendszer révén rá tudunk nézni:

 • a pillanatnyi állapotunkra;
 • a változás akadályaira;
 • a képességeink hiányosságaira;
 • a személyiségfejlődésünk 14 kritikus pontjára;
 • a zavaró viselkedésformáinkra;
 • a belső minőségeink és életterületeink nehézségeire;
 • stb.

ha szükséges.

Jelentkezés Egyéni konzultációra

[wpforms id=”1271″ title=”false” description=”false”]


A szeretet tesztje

A szeretet tesztje egy egyszerű önmegfigyelésen alapszik, ahol azt vizsgáljuk meg, mennyire szeretetteliek a mindennapjaink, a kapcsolataink.

S mennyire szeretetteli a kapcsolatunk a partnerünkkel. Tudjuk-e őt igazán szeretni, meglátva benne azt az elpusztíthatatlan lényeget, mely az ő valódi karakterét meghatározza.

Az igazán jól megélt partnerkapcsolat olyan, mint egy sikeres vizsga arról, ahogy megéljük a szeretetünket. Mindazt, amit a kapcsolat kezdetéig megértettünk és megtanultunk, azt a párkapcsolatunkban alkalmaznunk kell. S minden, amit eddig nem sikerült elsajátítanunk, az a felszínre fog törni garantáltan.

Ettől érzékeny területe az életünknek az intim kapcsolat kialakítása. Mert ott előbb-utóbb minden álarc és védelem lehull rólunk. Ha ez nem történik meg, akkor az a kapcsolatot fogja erodálni, mely rengeteg sérülést vagy egyenesen az intim kapcsolat szétesését fogja eredményezni. Tovább A szeretet tesztje

4 mérhetetlen (jó)kívánság

A 4 mérhetetlen kívánság a cselekvő szeretet megélésének és fejlesztésének több ezer éves keleti (buddhista, mahajána) eszköze. Olyan praktikus, a mentalitásunkat is gyökeresen átalakító módszer, mely az egész életünkre kihat, átformálva mindazt a mentális szempontrendszert, mely a legtöbb ember szenvedésének egyik forrása.

Ez alapvetően jól hangzik, és egyszerűnek is tűnik, de a valóság ennél sokkal összetettebb. A szeretet definíciója kapcsán már láttuk, hogy a szeretet nem csupán egy érzés vagy érzelem, hanem egy aktív cselekvés-sorozat. S a történet még ennél is egy picit összetettebb.

Tovább 4 mérhetetlen (jó)kívánság

Az önismeret és az önfejlesztés 4 rétege

Az önismereti módszereknek se szeri se száma. Annyi könyv jelent meg ebben a témában, hogy a legtöbb ember már a fától nem látja az erdőt. Ebben az írásban ezen információ tengerében igyekszem egy kis rendet tenni, mintegy rendszerezve mindazt, amit megtudhatunk önmagunkról.

Az önismeret rendszerezésének a legnagyobb akadálya pont abban van, hogy egy információ lehet egyszerre igaz is ránk, meg nem is (mint az egyszeri népmesében), illetve lehet egy állítás igaz, meg annak ellenkezője is ugyancsak. Ennek legfőbb oka az, hogy a belső állapotaink folyamatosan változnak, másrészt a különböző helyzetekben és a személyiségünk különböző rétegeiben akár egy és ugyanazon pillanatban is eltérő módon reagálhatunk.

Ami ezen sokszínű szándékhalmazból a felszínen megjelenik, az merőben eltérhet attól, amit a belső világunkban ténylegesen szeretnénk. De az igazi kihívás akkor van, ha a felszínen, a tudatos énünkkel valamit tényleg el szeretnénk érni, s a mélyben munkálkodó, nem tudatos szándékaink ezekkel szemben érvényesülnek.

Tovább Az önismeret és az önfejlesztés 4 rétege

A boldogság kerékkötői

Van egy olyan alapvető igazság, amit senki nem tud megkérdőjelezni: “Mindenki boldog akar lenni, s el akarja kerülni a szenvedést.” A gubanc mindig ott kezdődik, amikor arra terelődik a szó, mi okozza a boldogságot, mert a legtöbben a boldogság akadályainak elhárításában keresik a megoldást. És a boldogság akadályainak eltávolítása egy igen göröngyös út…

Gyerekként, s még később is a környezetünk olyan korlátokat állít elénk, mely a személyes szabadságunknak és tetteinknek korlátokat szab. De az ezekhez való alkalmazkodás, illetve mások hasonló korlátok közé szorítása nem a szabadság és boldogság alapvető feltétele, csupán egy gyermeteg próbálkozás.

Az élet egy társas tevékenység, melynek sok olyan részlete van, mely a mi életünket alapvetően befolyásolja (meghatározza). A helyzetünk legtöbb részletére ezek ellenére nincs elegendő befolyásunk, illetve csak részben vagyunk képesek azt kézben tartani.

Ennek megértése szerintem sokkal fontosabb, mint annak hangsúlyozása, hogy az ember akkor kezdett el uralkodni a környezete felett, amikor megtanult gondolkodni. Szerintem inkább akkor kezdte el tönkre tenni az életfeltételeit, amikor elkezdet mindenre ésszerű megoldásokat keresni.

Tovább A boldogság kerékkötői

Az önmegvalósítás lényege

Egy virágzó cseresznyefa-sor
A kínaiak szemében a cseresznyevirágzás nyugodt békéje fejezi ki a boldogság állapotát…

Az önmegvalósítás a belső út legmisztikusabb területe. Annyi mindent állítanak róla, hogy az már a tündérmesék világát is kinövi. Miközben annyi összetevője van, hogy az összes társadalom-tudomány területét szétfeszíti.

Ha megértjük az önmegvalósítás célját és képesek vagyunk túllépni az ezernyi külsőségen, akkor az egész történet befogadhatóvá válik és túllép a megértés hiányából adódó homályon és zavarodottságon.

A belső harmónia pont attól megfoghatatlan, hogy nincsen oka, nem lehet közvetlenül megtapasztalni vagy elérni, s pont ezért az önmagunkra találás nem lehet cél sem, csak mellékterméke valami másnak.

Egyetlen dolgot tehetünk, eltávolítjuk az összes akadályt az életünkből, mely a boldogság és teljesség érzetének megtapasztalását akadályozhatja, s tesszük mindazt, ami épp elénk kerül, minden fogalomalkotás és elvárás nélkül

A lelki béke és a nyugalom megtalálása

Az életünk boldogsága az, mely megmutatja, mennyire gyógyítottuk meg mindazt, ami az életünket korábban gúzsba kötötte.
Az életünk boldogsága az, mely megmutatja, mennyire gyógyítottuk meg mindazt, ami az életünket korábban gúzsba kötötte.

Az önmegvalósítás azáltal lehet a sajátunk ha abbahagyjuk a bonyolítást, s csak egyszerűen jelen vagyunk az életünkben.

A sokféle megközelítési mód és lelki gyakorlat semmi más célt nem szolgál, minthogy a bennünk lévő zaklatottságot megpróbálja oldani, rosszabb esetben elnyomni.

A belső harmónia a fizikai világunk elrendezésével kezdődik, ezért van az, hogy akinek a mindennapjaiban sok a lerendezetlen történet, a felhalmozott lom és kacat, az a harmónia ígéretét csak távolról tudja szemlélni.

A felhalmozott emléktárgyak, könyvek, képek és egyéb szimbólumok mindazt a célt szolgálják, hogy az emlékeinket és a hozzá kapcsolódó érzéseket megőrizzék. Ennek hatására olyan szinten meg lesz terhelve az életünk, hogy képtelenek leszünk a pillanatban felszabadultan és könnyedén jelen lenni.

Ahhoz hogy a mindennapjainkat újra teremthessük, el kell engednünk a múltat. Ennek sajnos egyénfüggő a módja, mert mindenki mást cipel magában, máshoz ragaszkodik, illetve más családi minták határozzák meg a viselkedését.

Ki vagyok én?

Az ember egység, s annak megértése türelmet és megértést igényel
Az ember egység, s annak megértése türelmet és megértést igényel

Igen, én ki vagyok? Szokás e kérdésre válaszolni, mert igazából nem értjük, hogy mi történik az életünkben. Pszichológiai és ezoterikus megközelítések tucatjai vannak, melyek révén képesek vagyunk személyiségünk labirintusában előrejutni, de a valódi megoldás mindig paradoxon, mely túlmutat a pillanatnyi megértésünkön.

A paradoxon forrása mindig abból adódik, hogy a fejlődésünket mindig olyan helyzet lendíti be, melyhez totálisan még éretlenek vagyunk. Ilyenkor kénytelenek vagyunk megadni magunknak mindazt, amit az életünk során nem kaphattunk meg, hogy ez által a lelki sebeinket fel tudjuk oldani.

Az önmegvalósítás útja

B terv
Az újratervezés sokkal nagyobb eredményt hozhat, mintha azt követjük, ami gyors, egyszerű és könnyű

Az önmegvalósításra való törekvés egyik legnagyobb buktatója ha azt hisszük, hogy céljainkat elérve boldogok lehetünk. A helyzet az, hogy a célok elérésének pillanatában megélt boldogság nagyon rövid ideig tart, mert a mindennapi életben a valódi boldogságot mindig a jelen pillanat megélése adja.

A jelen pillanat a maga teljességében pont azért nehezen megélhető, mert a múltunk árnyai folyamatosan zaklatnak minket.  Ha képesek vagyunk szembenézni a múltunkkal és átformálni cselekedeteinket, felszabadulhatunk az állandó keresés kényszere alól.

A Békés harcos útja

Egy tornász pont annyira élhet teljes életet, mint bárki más.
Egy tornász pont annyira élhet teljes életet, mint bárki más.

Dan Millman egy olyan önismereti térképet vázolt föl, melyet elolvasva teljesen világossá válik, hogy az önismeret egyedi út. Szókratész három tanítványával is találkozhatunk a regényben kiknek az életútja teljesen különböző. Találkozhatunk egy makacs sportolóval, aki az istennek nem érti meg, hogy a megértés akadály. Találkozhatunk egy nagy darab étterem-tulajdonossal, aki egyszerűen a hétköznapokban él, és találkozhatunk egy hölggyel, aki ízig-vérig nő és elcsavarja a főhős fejét.

Mindhármuk életének viszont van egy nagyon fontos közös momentuma: az önismeret, mely nem mentes a félelmekkel vívott harctól, mégis békés mert mások felé ez nem érződik, s egy folyamatos úttá válik, melynek soha sincs vége.

Három alapelv határozza meg ezt az utat, mely sokkal egyedibb, mint az ezoterikus körökben általában tapasztalhatunk, s ami miatt nagyon sokan eltávolodnak ettől a témától.

 • Paradoxon: nem teszünk energiát abba, hogy megértsük a világ összetettségét.
 • Változás: semmi sem marad ugyanaz, ezért nem akarjuk megőrizni.
 • Humor: amivel önmagunk gyarlóságain vagyunk képesek folyamatosan nevetni.