A belső átalakulás lépései

Életünk egészséges belső egyensúlya egy olyan boldogító, az életünket és az egészségünket tápláló dinamikus állapot, mely minden ember számára egy fontos életcél lehet. Maga a belső harmónia állapota pont annyiféleképpen tud megnyilvánulni, ahány ember él a Földön.

Ennek ellenére a terhektől szabad belső egyensúly elérésének van egy nagyjából mindenkinél hasonló útja. Mert a belső harmóniának nem oka, hanem akadályai vannak. Aki képes minden helyzetben együttműködni a világgal, annak a belső egyensúlyához nem férhet kétség, mert a felesleges érzelmi és mentális terheitől megszabadult.

Menjünk sorban, s nézzük meg annak módját, hogyan lehet a terheinket lerakva egy egészséges lelki egyensúly állapotába kerülni, s a bennünk megjelenő egyensúly révén átformálni az életünket.

1. Az önismeret, az önmegfigyelés tudatos alkalmazása

Az önismeret minden lelki fejlődés alapja. Az önismeret útja viszont veszélyekkel terhelt: ugyanúgy lehet a változás oka és a változás kerékkötője is. Az önismeret forrása a cselekedeteink tudatos megfigyelése. Nem elég csupán annak megértése, milyenek vagyunk, fontos annak a felismerése is, hogy a cselekedeteink miként hatnak ki az életünkre.

BŐVEBBEN —>

2. Szokásaink és szorongásaink megfigyelése

Szokásaink és szorongásink megismerése sokkal jobban szolgálja az önértékelésünk, mint hinnénk. Egyszerűen ennek révén képesek leszünk átformálni a reakcióink, mert ha ismerjük akadályaink, akkor el is tudunk velük kezdeni dolgozni.

A szokásaink és szorongásaink megfigyelése a tudatos átalakító munka első pontja. Aki nem látja magát, az nem tud semmit kezdeni az életével, s nem tudja megváltoztatni az életét akadályozó körülményeket. BŐVEBBEN —>

3. Szokásaink és szorongásaink átformálása

Szorongásaink és szokásaink elengedése nagyon sok türelmet, kitartást, s nem utolsó sorban rengeteg érzékenységet kíván. Az ego farkasa nem kegyelmez annak, aki nem tiszteli. Bajt bajra fog halmozni, ha a vesztét érzi!

Ez az a pont, ahol kiderül, miért akarja a tudatos önátalakítás útját rengeteg ember megúszni. Egyrészt időigényes, évek hosszú sorába kerül, másrészt egyáltalán nem fájdalommentes. A szokások és szorongások (mentális szokások) átalakítása csak a felszínt érinti. A mélyebb és fájdalmasabb munka sokkal nehezebb, amit sokan hajlamosak elfelejteni. Egyből a dolgok mélyére akarnak sokan nézni, miközben az életük felszínén is ezernyi gond és baj vár megoldásra. BŐVEBBEN —>

4. Ellazult állapot (a meditáció) megtapasztalása

Az ellazultság megtapasztalása egy komoly mérföldkő a szellemi fejlődés útján. Az ellazultság nem jön varázsütésre, mert ezernyi dolog rángatja a tudatunkat, mely a mindennapok zűrzavarába unos-untalan visszarángat minket.

Amikor a felszínen érzékelhető gondjaink (szokásaink és szorongásaink) elrendeződnek, akkor kerülünk el a meditáció kérdésköréhez. Sokan belevetik magukat egy meditációs módszer használatában, miközben a mindennapjaik romokban hevernek. Ha ezt nem rendezzük le, akár a meditációs munkával párhuzamosan, akkor előbb-utóbb nyakunkba fog szakadni a mindennapok összes nyűge és baja. BŐVEBBEN —>

5. Érzelmeink és érzéseink megfigyelése

Érzéseink és érzelmeink alapvető elemei a mindennapjainknak. Amikor a belső feszültségeinket részben elengedtük, képesek leszünk megfigyelni őket, jobban megértve életünk működését.

Az érzéseinkkel és érzelmeinkkel való munka semmivel sem egyszerűbb, mint a szokásokkal és a szorongásokkal való munka, s részben össze is függenek. Ez a második nagy próbatétel, mellyel a belső fejlődés, az egészséges belső egyensúly megteremtése kapcsán szembekerül egy útkereső. BŐVEBBEN —>

6. Érzelmeink és érzéseink újfajta megélése

Érzelmeink és érzéseink folyamatosan formálják az életünket. Némi távolságot kialakítva tőlük képesek leszünk olyan módon átformálni az életünket, hogy az élet tragédiái helyett az élet komédiáját választhassuk.

Azáltal, hogy az érzéseink nem rángatnak minket zsinóron, hanem tudatosan választunk a között, hogy az érzéseink szerint reagálunk, vagy másképp, hatalmas szabadságra tehetünk szert. Mert bármikor ki tudunk lépni az emberi játszmákból és gyerekkorunk önkéntelen választásait is felül tudjuk írni. BŐVEBBEN —>

7. Az első egységélmény tapasztalata

Az egységélmény a spirituális keresők egyik szent Grálja. Azt kutatják, azt keresik minden tapasztalásban. Csak a forrás nem a helyekben és az eseményekben keresendő, hanem a belső akadályaink felszabadításában.

Aki az első hat ponttal éveken át kitartóan formálta önmagát, annak a spirituális tapasztalatok megtapasztalása nem lesz kérdés. Természetesen az ego még ezen a ponton is jelen van, nem szabad róla megfeledkezni, mert bármilyen élménybe vagy tapasztalatba képes belekapaszkodni, s önmagát erősíteni általa. BŐVEBBEN —>

8. Az egységélmény tudatos keresése

A spirituális tapasztalatok tudatos megélése sok erőt adhat az embernek, de nem szabad elhallgatni annak veszélyeit sem, mert a mindennapok során ugyanúgy helyt kell állni, mint az extrém tapasztalatok megélése közben.

Aki csak az ezoterikus megtapasztalásokat hajtja, s nem képes megoldani a mindennapok kihívásait (megélhetés, lakhatás, egyéb kötelezettségek), az egyszerűen megragadhat egy szinten. Olyan nincs, hogy a szellem világban ÉN vagyok a király, de három napja nem ettem, mert nem volt miből. Ez egyszerűen nem megy. BŐVEBBEN —>

9. A tudatos jelenlét megélése

A tudatos jelenlét megélése egy olyan igazán fontos cél a spirituális útkeresés során, mely révén igazán nagyot változhat velünk a világ. Képesek lehetünk a tudatos jelenlét révén sokkal reálisabb képet látni a világunkról, s átértékelni az életünket.

Amikor képesek vagyunk kilépni a saját látószögünkből, s képesek vagyunk érzékelni a kapcsolódások sokszínűségét az életünkben, ráláthatunk azon aspektusaira is az életünknek, amik addig rejtve voltak előttünk. Meglátva azon pontjait is az életünknek, melyeket korábban az érzéseink elfedtek előlünk, hatalmas erővel indul el a változás az életünkben. BŐVEBBEN —>

10. Egyéniségünk megkérdőjelezése

Ha a belső fejlődés útján járunk, a tudatos jelenlét kapcsán elkerülhetetlen, hogy a személyiségünk állandósága és abszolút volta meg ne kérdőjeleződjön, aminek révén végérvényesen megszabadulhatunk egy csomó hátráltató tényezőnktől.

Igazából az egész eddigi lépések is folyamatosan alakították a személyiségünket, de ezen a ponton az egész látásmódunk megváltozik, mert az önazonosságunk és a személyiségünk tudata válik el egymástól. S ez gyökeresen megváltoztatja a világlátásunkat. BŐVEBBEN —>

11. Életfeladatunk felismerése

Amikor az önazonosságunk, mely a személyiségünkhöz fűződött, szerte foszlik, nagyon sok olyan egyéb elképzelés is darabokra fog hullani, mely a jelenlegi életünkkel kapcsolatos. Ennek révén képesek vagyunk észrevenni azon tényezőket is az életünkben, melyek korábban is jelen voltak az életünkben, csak nem láttuk meg őket. Az életfeladatunk megtalálása egy igazán nagyszerű élethelyzetet jelent, mely ezen új tapasztalatok révén ismerhető fel. BŐVEBBEN —>

12. Bizonytalanság és az aggódás meghaladása

A bizonytalanság és az aggódás egy védelmi reakció gyűjtemény, melyek összetevői a múlt emlékein alapulnak. A bizonytalanságainkon és az aggódásainkon nem csak úgy tudunk túllépni, hogy megkeressük az összes védekező reakciónk gyökerét (okát). Az életfeladatunk felfedezése néha elegendő erőt adhat. Aki képes a tudatos jelenlét állapotában időzni, annak már nem kell feltétlen minden apró akadályozó göröngyöt megvizsgálni az életében, s eltávolítani azt.

A tudatos jelenlét tapasztalata egy erőteljes fejlesztő erő, aminek hatása sokkal intenzívebb, mint a korábbi módszerek. De amíg ennek akadályait nem távolítottuk el, addig nem leszünk képesek annak erejét és hatását használni, mert csak káoszt szülne. BŐVEBBEN —>

13. Megérteni az élet folyamatos változását

Az élet folyamatos változást, átalakulást és megújulást jelent. Ennek óhatatlan velejárója az ember kényszerű alkalmazkodása. Ha nem vagyunk képesek valamit kezdeni a változással, akkor komoly kihívásokkal nézhetünk szembe.

A tudatos jelenlét révén elinduló változások nem állnak meg az egyén szintjén. Itt indul el az a történet, ami minden, a világért felelősséget érző spirituális ember álma: segíteni a világ szenvedésén. Ennek  a kiinduló pontja annak megértése, mi is történik körülöttünk, mi hogyan formálódik éppen.

A világunk egy élő rendszer, amin csak akkor tudunk építő módon változtatni, ha igazán megértjük a működését. Aki csak a maga igazát akarja erőltetni, az óhatatlanul ellenállásba fog ütközni, mely segítő szándékától függetlenül nehézséget fog jelenteni. Mert az ellenállás óhatatlanul csökkenti a jó szándékú cselekvésünk erejét (mely annyira nem is mindig baj, sajnos). BŐVEBBEN —>

14. Minőségi átalakulás (megújulás)

A minőségi átalakulás annak révén indul el az életünkben, hogy ráhangolódunk a világunk élő folyamataira. Megengedjük, hogy az életünkben megjelenő tapasztalatok sokasága révén elkezdjük a legmélyebb félelmeinket és gátainkat is feloldani.

A belső átalakulás útja mindannak a munkának a tesztje, amit addig a pontig elértünk. Ha a szorongásaink, az érzelmeink, vagy a személyiségünk más összetevői ebbe a folyamatba képesek belenyúlni, abból hatalmas baj lehet.

Ez nem műkedvelőknek való történet. Volt is ezzel kapcsolatban jó pár pszichiátriai eset a kilencvenes években, s pont ezen eseteknek köszönhető, hogy ma már nagyon meg lett szorítva, ki miként dolgozhat emberekkel. BŐVEBBEN —>

15. Az élet és a világ tudatos formálása

A világ, s benne a mi életünk egy rendszer része. Nem lehetünk függetlenek tőle, de nem is kell tőle 100 százalékban függenünk. Ez egy kényes egyensúly, mely a független döntések és a tudatos kapcsolódás révén tud formálódni.

Aki képes egy rendszer részeként, annak folyamatait érzékelve tudatos döntések révén változtatni, a szűkebb és tágabb környezetének az életét élhetőbbé és boldogabbá formálni, az mindent megtesz azért, hogy jobb világban élhessünk. Nem kell a teljes világot megváltani, inkább tegyünk sokat egy kisebb közösségért, s találjunk olyan embereket, akik ugyanezt megteszik a maguk környezetében. BŐVEBBEN —>


Mutasd meg ezt az írást az ismerőseidnek is!