Éber jelenlét 15 lépcsőfoka

Az tudatos jelenlét révén megtapasztalható belső, lelki egyensúly kialakulása egy határozott fejlődési iránnyal rendelkezik. Ennek ismeretében többnyire sokkal könnyebben meg tudjuk határozni azt, ki hol van alapvetően elakadva az életében.

Maga a belső harmónia állapota ugyan pont annyiféleképpen tud megnyilvánulni, ahány ember él a Földön, de ennek ellenére a terhektől való megszabadulás következtében megjelenő átalakulás útja nagyon hasonló.

Ennek oka, hogy a belső, lelki harmóniának nem okai vannak, hanem akadályai. S az akadályok eltávolítása, elengedése révén a belső világunk magától harmóniába kerül. Amihez az éberség-tudatosság útján sokkal egyszerűbb eljutni, mintha ezernyi más módszert használnánk.

Menjünk sorban, s nézzük meg annak módját, hogyan lehet a terheinket lerakva egy egészséges lelki egyensúly állapotába kerülni, s a bennünk megjelenő egyensúly révén átformálni az életünket. Mindegyik lépést jobban is kifejtettem egy-egy külön írásba. Ha úgy érzed, az egyik szakasz rólad szól, nyugodtan folytasd az olvasást annak a résznek a kifejtésével.

1. Az önértékelés tudatos alkalmazása

Az önismeret minden fejlődés alapja. Az önismeret útja viszont veszélyekkel terhelt: ugyanúgy lehet a változás oka és a változás kerékkötője is.

A gyakorlatias önismeret forrása a cselekedeteink tudatos megfigyelése. Nem elég csupán annak megértése, milyenek vagyunk, fontos annak a felismerése is, hogy a cselekedeteink miként hatnak ki az életünkre.

Amit egyetlen önismereti teszt sem tud megadni önmagában.

Bővebben az önértékelés tudatos alkalmazásáról —>

2. Szokásaink és szorongásaink megfigyelése

Szokásaink és szorongásaink megismerése sokkal jobban szolgálja az önértékelésünk, mint hinnénk. Egyszerűen ennek révén képesek leszünk átformálni a reakcióink, mert ha ismerjük az akadályainkat, akkor el is tudunk velük kezdeni dolgozni.

A szokásaink és szorongásaink megfigyelése a tudatos átalakító munka első pontja. Aki nem látja magát, az nem tud semmit kezdeni az életével, s nem tudja megváltoztatni az életét akadályozó körülményeket.

Bővebben a szokások és a szorongások megfigyeléséről —>

3. Szokásaink és szorongásaink átformálása

Szorongásaink és szokásaink elengedése nagyon sok türelmet, kitartást, s nem utolsó sorban rengeteg érzékenységet kíván. Az ego farkasa nem kegyelmez annak, aki nem tiszteli. Bajt bajra fog halmozni, ha a vesztét érzi!

Ez az a pont, ahol kiderül, miért akarja a tudatos önátalakítás útját rengeteg ember megúszni. Egyrészt időigényes, évek hosszú sorába kerül, másrészt egyáltalán nem fájdalommentes.

Aki csak a szokások és a szorongások következményét akarja eltüntetni, az csak időlegesen szabadul meg a nehézségeitől. S valahol a történet mindig felfeslik majd.

Bővebben a szokások és szorongások átalakításáról —>

4. Ellazult állapot (a meditáció) megtapasztalása

Az ellazultság megtapasztalása egy komoly mérföldkő a szellemi fejlődés útján. Az ellazultság nem jön varázsütésre, mert ezernyi dolog rángatja a tudatunkat, mely a mindennapok zűrzavarába unos-untalan visszarángat minket.

Ezért van, hogy csak akkor jön el a meditáció ideje, ha a felszínen érzékelhető gondjaink (szokásaink és szorongásaink) elrendeződnek.

Sokan belevetik magukat egyfajta meditációs módszer használatába, miközben a mindennapjaik romokban hevernek. De amikor nem rendezzük le a mindennapjaink nyűgét és baját, akár a meditációs munkával párhuzamosan, akkor előbb-utóbb nyakunkba fog szakadni a mindennapok összes nyűge és baja.

Mert a megfelelően végzett meditációs gyakorlat minden tapasztalást felerősít.

Bővebben a meditációról, mint önismereti eszközről —>

5. Érzelmeink és érzéseink megfigyelése

Érzéseink és érzelmeink alapvető elemei a mindennapjainknak. Amikor a belső feszültségeinket részben elengedtük, képesek leszünk megfigyelni őket, jobban megértve életünk működését.

Az érzéseinkkel és érzelmeinkkel való munka semmivel sem egyszerűbb, mint a szokásokkal és a szorongásokkal való munka, s részben össze is függenek. Ez a második nagy próbatétel, mellyel a belső fejlődés, az egészséges belső egyensúly megteremtése kapcsán szembekerül egy útkereső.

Bővebben az érzések és az érzelmek megfigyeléséről —>

6. Érzelmeink és érzéseink újfajta megélése

Érzelmeink és érzéseink folyamatosan formálják az életünket. Némi távolságot kialakítva tőlük képesek leszünk olyan módon átformálni az életünket, hogy az élet tragédiái helyett az élet komédiáját választhassuk.

Azáltal, hogy az érzéseink nem rángatnak minket zsinóron, hanem tudatosan választunk a között, hogy az érzéseink szerint reagálunk, vagy másképp, hatalmas szabadságra tehetünk szert. Mert bármikor ki tudunk lépni az emberi játszmákból és gyerekkorunk önkéntelen választásait is felül tudjuk írni.

Bővebben az érzelmeink és érzéseink újfajta megéléséről —>

7. Az első egységélmény tapasztalata

Az egységélmény a spirituális keresők egyik szent Grálja. Azt kutatják, azt keresik minden tapasztalásban. Csak a forrás nem a helyekben és az eseményekben keresendő, hanem a belső akadályaink felszabadításában.

Aki az első hat ponttal éveken át kitartóan formálta önmagát, annak a spirituális tapasztalatok megtapasztalása nem lesz kérdés. Természetesen az ego még ezen a ponton is jelen van, nem szabad róla megfeledkezni, mert bármilyen élménybe vagy tapasztalatba képes belekapaszkodni, s önmagát erősíteni általa.

Bővebben az első egységélmény megéléséről —>

8. Az egységélmény tudatos keresése

A spirituális tapasztalatok tudatos megélése sok erőt adhat az embernek, de nem szabad elhallgatni annak veszélyeit sem, mert a mindennapok során ugyanúgy helyt kell állni, mint az extrém tapasztalatok megélése közben.

Aki csak az ezoterikus megtapasztalásokat hajtja, s nem képes megoldani a mindennapok kihívásait (megélhetés, lakhatás, egyéb kötelezettségek), az egyszerűen megragadhat egy szinten. Olyan nincs, hogy a szellem világban ÉN vagyok a király, de három napja nem ettem, mert nem volt miből. Ez egyszerűen nem megy.

Bővebben az egységélmény tudatos kereséséről —>

9. A tudatos jelenlét megélése

A tudatos jelenlét megélése egy olyan igazán fontos cél a spirituális útkeresés során, mely révén igazán nagyot változhat velünk a világ. Képesek lehetünk a tudatos jelenlét révén sokkal reálisabb képet látni a világunkról, s átértékelni az életünket.

Amikor képesek vagyunk kilépni a saját látószögünkből, s képesek vagyunk érzékelni a kapcsolódások sokszínűségét az életünkben, ráláthatunk azon aspektusaira is az életünknek, amik addig rejtve voltak előttünk. Meglátva azon pontjait is az életünknek, melyeket korábban az érzéseink elfedtek előlünk, hatalmas erővel indul el a változás az életünkben.

Bővebben a tudatos jelenlét megéléséről —>

10. Egyéniségünk megkérdőjelezése

Ha a belső fejlődés útján járunk, a tudatos jelenlét kapcsán elkerülhetetlen, hogy a személyiségünk állandósága és abszolút volta meg ne kérdőjeleződjön, aminek révén végérvényesen megszabadulhatunk egy csomó hátráltató tényezőnktől.

Igazából az egész eddigi lépések is folyamatosan alakították a személyiségünket, de ezen a ponton az egész látásmódunk megváltozik, mert az önazonosságunk és a személyiségünk tudata válik el egymástól. S ez gyökeresen megváltoztatja a világlátásunkat.

Bővebben az egyéniségünk megkérdőjelezéséről —>

11. Életfeladatunk felismerése

Amikor az önazonosságunk, mely a személyiségünkhöz fűződött, szerte foszlik, nagyon sok olyan egyéb elképzelés is darabokra fog hullani, mely a jelenlegi életünkkel kapcsolatos. Ennek révén képesek vagyunk észrevenni azon tényezőket is az életünkben, melyek korábban is jelen voltak az életünkben, csak nem láttuk meg őket. Az életfeladatunk megtalálása egy igazán nagyszerű élethelyzetet jelent, mely ezen új tapasztalatok révén ismerhető fel.

Bővebben az életfeladatunk felismeréséről —>

12. Bizonytalanság és az aggódás meghaladása

A bizonytalanság és az aggódás egy védelmi reakció gyűjtemény, melyek összetevői a múlt emlékein alapulnak. A bizonytalanságainkon és az aggódásainkon nem csak úgy tudunk túllépni, hogy megkeressük az összes védekező reakciónk gyökerét (okát). Az életfeladatunk felfedezése néha elegendő erőt adhat. Aki képes a tudatos jelenlét állapotában időzni, annak már nem kell feltétlen minden apró akadályozó göröngyöt megvizsgálni az életében, s eltávolítani azt.

A tudatos jelenlét tapasztalata egy erőteljes fejlesztő erő, aminek hatása sokkal intenzívebb, mint a korábbi módszerek. De amíg ennek akadályait nem távolítottuk el, addig nem leszünk képesek annak erejét és hatását használni, mert csak káoszt szülne. BŐVEBBEN —>

13. Megérteni az élet folyamatos változását

Az élet folyamatos változást, átalakulást és megújulást jelent. Ennek óhatatlan velejárója az ember kényszerű alkalmazkodása. Ha nem vagyunk képesek valamit kezdeni a változással, akkor komoly kihívásokkal nézhetünk szembe.

A tudatos jelenlét révén elinduló változások nem állnak meg az egyén szintjén. Itt indul el az a történet, ami minden, a világért felelősséget érző spirituális ember álma: segíteni a világ szenvedésén. Ennek  a kiinduló pontja annak megértése, mi is történik körülöttünk, mi hogyan formálódik éppen.

A világunk egy élő rendszer, amin csak akkor tudunk építő módon változtatni, ha igazán megértjük a működését. Aki csak a maga igazát akarja erőltetni, az óhatatlanul ellenállásba fog ütközni, mely segítő szándékától függetlenül nehézséget fog jelenteni. Mert az ellenállás óhatatlanul csökkenti a jó szándékú cselekvésünk erejét (mely annyira nem is mindig baj, sajnos). BŐVEBBEN —>

14. Minőségi átalakulás (megújulás)

A minőségi átalakulás annak révén indul el az életünkben, hogy ráhangolódunk a világunk élő folyamataira. Megengedjük, hogy az életünkben megjelenő tapasztalatok sokasága révén elkezdjük a legmélyebb félelmeinket és gátainkat is feloldani.

A belső átalakulás útja mindannak a munkának a tesztje, amit addig a pontig elértünk. Ha a szorongásaink, az érzelmeink, vagy a személyiségünk más összetevői ebbe a folyamatba képesek belenyúlni, abból hatalmas baj lehet.

Ez nem műkedvelőknek való történet. Volt is ezzel kapcsolatban jó pár pszichiátriai eset a kilencvenes években, s pont ezen eseteknek köszönhető, hogy ma már nagyon meg lett szorítva, ki miként dolgozhat emberekkel. BŐVEBBEN —>

15. Az élet és a világ tudatos formálása

A világ, s benne a mi életünk egy rendszer része. Nem lehetünk függetlenek tőle, de nem is kell tőle 100 százalékban függenünk. Ez egy kényes egyensúly, mely a független döntések és a tudatos kapcsolódás révén tud formálódni.

Aki képes egy rendszer részeként, annak folyamatait érzékelve tudatos döntések révén változtatni, a szűkebb és tágabb környezetének az életét élhetőbbé és boldogabbá formálni, az mindent megtesz azért, hogy jobb világban élhessünk. Nem kell a teljes világot megváltani, inkább tegyünk sokat egy kisebb közösségért, s találjunk olyan embereket, akik ugyanezt megteszik a maguk környezetében. BŐVEBBEN —>


Mutasd meg ezt az írást az ismerőseidnek is!