Posted on Hozzászólás most!

Képességeink és tudásunk kihívásai

Az önképünk egy csalfa tükre az életünknek.

A sikerünk záloga, hogy képesek legyünk a képességeinkből és a tudásunkból kihozni a legtöbbet. Ez minden fajta sikerünknek alapja. Ez mind az anyagi, mind a társadalmi, mind a belső kiteljesedés kapcsán igaz.

Az a mód, ahogyan a képességeinket használjuk, érdemben más lehet, akár szöges ellentétben is állhat egymással, de a kiinduló pont, a képességeink használatának igénye, azonos. S pont ez a fajta azonos kiindulópont az, ami lehetővé teszi azt az átalakulás, mely a 35 éves kor környékén mindenkivel óhatatlanul megtörténik.

Képességeink és tudásunk kihívásai részletei…

Posted on Hozzászólás most!

4 mérhetetlen (jó)kívánság

léggömböket eregető lányok

A 4 mérhetetlen kívánság a cselekvő szeretet megélésének és fejlesztésének több ezer éves eszköze, melynek forrása a (mahajána) buddhista hagyomány. Egy olyan a mentális és érzelmi önnevelés (önfejlesztés) alapjait megadó eszköz, mely a gondolkodásunkat és a reakcióinkat sokkal támogatóbbá és mások által befogadhatóbbá formálhatja.

Annyira egyszerű, hogy a mai világban is jól használható. Képesek lehetünk általa az egész életünket értékesebbé és élhetőbbé alakítani, mely a legtöbb ember számára a szenvedés elengedésének egyik módszerévé is válhat.

Ez alapvetően jól hangzik, és egyszerűnek is tűnik, de a valóság ennél sokkal összetettebb. A szeretet definíciója kapcsán már láttuk, hogy a szeretet nem csupán egy érzés vagy érzelem, hanem egy aktív cselekvés-sorozat, amivel kapcsolatban nem árt az éberségünket is használni

4 mérhetetlen (jó)kívánság részletei…

Posted on Hozzászólás most!

Az önmegvalósítás lényege

Belső béke

Az önmegvalósítás a belső út legmisztikusabb területe. Annyi mindent állítanak róla, hogy az már a tündérmesék világát is kinövi. Miközben annyi összetevője van, hogy az összes társadalom-tudomány tudásán is túlmutat.

Ha megértjük az önmegvalósítás célját és képesek vagyunk túllépni az ezernyi külsőségen, akkor az egész történet befogadhatóvá válik és túllép a megértés hiányából adódó homályon és zavarodottságon.

A belső harmónia pont attól megfoghatatlan, hogy nincsen oka, nem lehet közvetlenül megtapasztalni vagy elérni, s pont ezért az önmagunkra találás nem lehet cél sem, csak mellékterméke valami másnak.

Egyetlen dolgot tehetünk, eltávolítjuk az összes akadályt az életünkből, mely a boldogság és teljesség érzetének megtapasztalását akadályozhatja, s tesszük mindazt, ami épp elénk kerül, minden fogalomalkotás és elvárás nélkül. Az önmegvalósítás lényege részletei…

Posted on Hozzászólás most!

A melankolikus vérmérséklet

melankolikus kisgyerek

A melankolikus személyiségtípusról rengeteg leírás van az interneten. Itt most egy olyan, picit szokatlan bemutatását adom meg ennek a szemléletnek, ami kifejezetten az önismerethez való hozzáállásukat mutatja meg. Egy picit görbe tükör lesz, amit vállalok, de remélem pont ez a megközelítés segíteni fog ezen stratégia lényegének megértésében…

A végén azt is megmutatom, hogyan lehet ezen szemlélet nehézséget okozó hatásait felülírni, semlegesíteni. A melankolikus vérmérséklet részletei…

Posted on Hozzászólás most!

A békés harcos útja (idézetek)

A békés harcos útja egy önismereti munka, melynek sarokpontjait kiemeltem a történetből. Az idézetek révén igyekszem bemutatni ezen út főbb ismérveit, kiemelve a lényegi pontokat.

Ugyan a békés harcos útja minden esetben egyedi elemeket tartalmaz, mert mindenkinek másutt vannak a kínos pontjai, de mindenki megtalálhatja ezen történet alapján azt az utat, amivel elérhet egy hasonló átalakulást magánál.

Ami főleg azért is küzdelmes, mert totálisan eltér a mindennapok megszokott gondolkodásától:

A békés harcos útja (idézetek) részletei…

Posted on Hozzászólás most!

Ítélkezés és megbékélés

Női arc tele keserűséggel.

Az ítélkezés képessége, tulajdonsága egyidős az emberiséggel. Amióta ember az ember, ítélkezik, ossza a világot jóra és rosszra. Erről szól a paradicsomból kiűzetés története is, melynek követében ezernyi szenvedéssel kell szembe néznünk.

A bibliában a bűnbeesés nem véletlenül kerül annyira tragikusan bemutatva. Mert mikor a tapasztalatainkat, lehetőségeinket és az embereket jóra és rosszra szétválasszuk, azzal tesszük magunknak a legnagyobb kárt. Mert amint a dolgokat rossznak és jónak ítéljük, akkor mindig szükséges lesz valakire vagy valamire, amihez képest mi jobbak lehetünk. S ő lesz a bűnbak

A bűnbak szerepe a legkegyetlenebb a helyzet egy közösségben, mert olyan történeteknek a terhét is cipelnie kell, amihez egyébként semmi köze. Csupán a közösség nem hajlandó magában egy tulajdonságot vagy viselkedésmódot meglátni, hanem egyszerűen kivetít egy másik emberre vagy csoportra azért, hogy a saját lelkiismeretével ne kelljen szembe nézni.

Ítélkezés és megbékélés részletei…

Posted on Hozzászólás most!

A fényadás ösztönző imája (kommentárral)

Csodálkozó arckifejezés

A fényadók imája mindent magában foglal, amit egy fényadó nap mint nap tesz. Megfogalmazójának, Biegelbauer Pálnak a hatása mind a mai napig érződik az önismereti utat őszintén felvállalók körében.

Részben magam is tőle tanultam, hogy ez az írásom egy emlékezés őrá, s mindarra, amit tőle tanultam. Aki ezen ima instrukciói mentén képes élni, annak a világ a tanítója. S izzig-vérig fényadó, gondolkodjon magáról akárhogyan is, s legyen ő egyébként akárki.

Ugyanis a fényadás mindenkiben benne rejlő képesség, annak tudatosítása, hogy érték vagyok és mindenki más is ugyan akkora érték. Nem kisebb s nem nagyobb, mint én. S ehhez nem kell még kézrátételes gyógyítónak sem lenni.

A fényadás ösztönző imája (kommentárral) részletei…

Posted on Hozzászólás most!

A barátok szeretete (fíllia)

A barátságok a minőségi kapcsolataink alapjai. A barátaink azok, akikkel megosztjuk az örömünket, a bánatunkat, a nehézségeinket és terveinket is. Akikkel ezt nem tudjuk megtenni, azok – bármennyire is ragaszkodunk hozzájuk – nem a barátaink. Bármennyire is ezt akarják magukról elhitetni.

S ennek kapcsán elsődleges pont azt meglátni, mi motivál, mi mozgat belülről a másikkal való kapcsolatban. A barátokkal megélt kapcsolat lehetőséget ad arra, hogy erre rálássunk. Mert a barátok révén megtapasztaljuk azt, milyen az, amikor egy helyzetben mi vagyunk a fontosak, és milyen az, amikor a másik a fontos.

Arról nem beszélve, hogy megtanulhatjuk azt is, hogyan tudjuk ezen helyzeteket egyensúlyba hozni. De csak akkor, ha képesek vagyunk a nehéz helyzetekben is jelen lenni, túllépve a félelmeinken, a hibáinkon, a hiányosságainkon és ösztönös védekezésünkön..

S megtapasztalhatom s korrigálhatom azt is, ha maga a kapcsolat fenntartása lesz a cél. S nem a közös élmények, a közös munka, a közös szórakozás, vagy a nehézségek feloldása, átvészelése.

A barátok szeretete (fíllia) részletei…

Posted on Hozzászólás most!

8 gondolat, mely árthat

stressz vagy nyugalom

A gondolataink révén alakítjuk ki azt a képet, ami a fejünkben él a világról. Van 8 olyan szófordulat, mely különböző akadályokat hozhat létre az életünkben, s ezeket jobb elkerülni, kihagyni a szótárunkból (beszédünkből).

A gondolat, mely minket nem támogat, az bizony rombol és akadályoz. Még akkor is, ha az alapvetően nem “negatív”. Egyébként sem attól lesz egy gondolat jó vagy rossz, hogy mi annak látjuk, hanem attól, ahogyan az hat ránk.

Éppen ebből adódóan a káromkodás is lehet felszabadító (ha egy rakás feszültségtől megszabadít), s a “pozitív” gondolkodás is lehet romboló, ha halomnyi negatív érzés (félelem, aggódás és bizonytalanság) fűződik hozzá.

8 gondolat, mely árthat részletei…

Posted on Hozzászólás most!

A reiki 5 alapelve

zen kert híddal

A reiki a modern és a nyugati világ találkozásának eredménye. S a mindennapok során használt 5 alapelve magában egyesíti a japán életszemlélet elkötelezettségét, a keresztény szeretet központúságát, és Buddha megértésének mélységét.

Sokkal gyakorlatiasabb, mint sok más rendszer hasonló tanításai, s egyenesen rámutat életünk nehézségének alapvető forrásaira. A haragra, a bizonytalanságra, a vágyra, a büszkeségre és a féltékenységre.

A reiki 5 alapelve részletei…