A lelki Egyensúlyteremtés alapjai

Az egyensúly megteremtése az életünknek azon speciális célja, mely túlmutat a vallásokon, a filozófiákon és a szokványos pszichológiai munkán. Sok amikor kialakul bennünk az egyensúly állapota, határtalan lehetőségek tárháza jelenik meg.

Az egyensúlyteremtés folyamatának a legnagyobb paradoxona, hogy mindenki élete az egyensúlyra törekszik, csak az életünket megbénító terhek az egyensúly egy olyan állapotát eredményezik, mely a kihívások áradatát zúdíthatja ránk. Az örömteli életet okozó belső egyensúlynak pont ezért nincs oka, csak ezernyi akadálya.

Ezért a lelki egyensúlyteremtés célja és módszere nem más, mint Eltávolítani az összes olyan akadályt az életünkből, mely az életünk pillanatnyi (torz és szenvedést okozó) egyensúlyi állapotát létrehozza.

Aki meg akarja teremteni az életében a lelki egyensúlyt, annak egy elkötelezettséget kell tennie maga felé:

Addig dolgozom önmagam átformálásán, míg meg nem tapasztalom a felszabadult egyensúly állapotát.

S ezen cél eléréséért bármire hajlandó vagyok.

A lelki Egyensúlyteremtés eszköztára

A lelki Egyensúlyteremtésnek van 15 lépése, mely összefoglalja mindazt, amit a terheink elengedése kapcsán átélünk. Valamint azt is tartalmazza, hogyan lehet ezen hatalmas belső munkának az eredményét mások és az egész világunk jobbítására felhasználni.

A lelki Egyensúlyteremtés módszereinek elsajátítása 8, egymásra épülő tanfolyam révén érhető el. A belső munka egyszerűbbé és fókuszáltabbá tehető általa, mert a felesleges kerülőket és zsákutcákat kihagyhatjuk általa. A tanfolyamokon megszerezhető tudás segíthet abban, hogy az elénk kerülő helyzeteket képesek legyünk a belső átalakulásunk lépésévé transzformálni.

A 15 lépés fokról fokra egymásra épül, s nem lehet átugrani benne lépéseket. Az önreflexió rögös útja nem megkerülhető. Anélkül igazi fejlődés elképzelhetetlen. Mindenkinek meg kell látnia a saját akadályait és a kihívásait.

A haladást segítendő egyhetes elvonulásokon szakértő segítséggel lehet ezen úton haladni. Egy-egy ilyen hét jelentősen átformálhat bennünket, de az eredményeket nem adják ingyen.