Boldogságot hozó döntések titka

A legtöbbünk mindent megtenne  azért, hogy egy boldog és kiegyensúlyozott életet élhessen. Sokak számára az sem kérdés, hogy ehhez az út a választásainkon, a döntéseinken keresztül vezet. De a legfőbb kérdés mindig abban van, mik azok a döntések, amik ténylegesen elhozzák számunkra a hőn áhított boldogságot.

A működőképes választás titka

A legtöbb ember, amikor a boldogság felé vezető utat keresi, ha nem is tudatosan, de minden esetben meghatározza azt, mi az az élet, amit szeretne magának megvalósítani. Mi az a külső környezet, mi az az életvitel, milyenek azok az emberi kapcsolatok, ami számára a béke, a biztonság és a nyugalom állapotát hozhatja el.

Ennek a meghatározása során máris szembe fogjuk találni magunkat a közvetlen környezetünk elvárásaival, az ő boldogságképükkel, az általuk használt megoldási stratégiák özönével.

Miért mondom azt, hogy megoldási stratégiák özöne?

Mert ahány ember, annyiféle elképzelés, s ezen elképzelések közül sok olyan van, amely semmilyen módon nem fog illeszkedni a mienkhez. Egy rakás ember olyan módon akarja az életét élni, mely számunkra nem elfogadható, vagy élhető. S fel kell tennünk a kérdést, mit tegyünk mások olyan igényeire, ami számunkra nem elfogadható.

Viszonyítási pontjaink forrása

Ahhoz, hogy a reakcióink megérthessük, meg kell vizsgálni azt, mi alapján választódnak ki azok a sarokpontok, aminek a révén az életünk irányát igyekszünk meghatározni. Ezek nem spontán nyilvánulnak meg az életünkben, hanem részben kapjuk őket életfeladatul, részben viszont a környezetünkből vesszük át őket.

A minket befolyásoló tényezők pár nagy csoportba sorolhatók:

 • Azon tényezők és feladatok, amit erre az életre a “hátizsákunkban” elhoztunk.
 • Mindazon történetek, amit kisgyerekként átéltünk, s rezonált a hátizsákunk tartalmával.
 • A családunk s a közvetlen környezetünk értékrendje, amibe belenőttünk.
 • A családunk és az iskola szocializációs kísérletének (=a neveltetésünk)  eredménye

stb.

Ezen hatásokról azt biztos lehet tudni, hogy nem alkotnak egy egységes egészet.

Hiába akarta például édesanyám, hogy én hatalmas karriert fussak be az életben, s kiemelkedő életszínvonalam legyen, ha nekem az indíttatásom, az emberi értékrendem, illetve az életfeladatom egy teljesen más minőségű életpályát jelöl ki számomra.

S ezer élet, ezerféle elképzelés hegyet jelent. Melyeknek megfelelni nem lehet. Egyszerűen képtelenség.

Értékrenden és életcélok találkozása

A bonyodalom viszont nem csak belül tud kialakulni, hanem az emberi kapcsolatokban is:

 • Vannak cselekedetek, ami sokak szerint káros, mégis sokan élnek vele (például az önzés)
 • Olyanok is akadnak, amiről csak papolunk, s ma már ritkulóban van (például a kedvesség)
 • S vannak viselkedési minták, melyek az emberek egy részére jellemző (például az ítélkezés)

Ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy az élet ezernyi helyzetére vannak olyan megoldási javaslatok, ami elméletileg egy ország, egy közösség számára teljesen elfogadott.

Azok ma már csak elvek, melyeket sokan próbálnak követni a maguk módján. De sok esetben azt láthatjuk, hogy az intellektuális megértés, az ésszel követett tanítások több kárt okoznak, mint megoldást.

Hogyan lehet ebből kitörni?

Egyetlen valós viszonyítási pont

Sehogy. Az emberek az esetek zömében egy dolgot látnak: önmagukat. A saját értékrendjüket, a saját megoldásaikat, a saját tapasztalatukat a világról. Amivel önmagában semmi baj nincs. Mármint addig, amíg élik a saját életüket, s csak azzal törődnek.

A baj abból származik, amikor valakinek beakad a világmegváltás célja a fejében, s mindenáron el akarja terjeszteni a saját igazát, a saját megoldását a környezetében. S elkezd kritizálni, ne adj isten erőszakosan nyomulni.

Ekkor egy dolgot érdemes tenni:

Arra figyelni, ami a mi életünket működőképessé teszi.

Azt választani, ami nekünk működik.

Minden más próbálkozás eleve kudarcra van ítélve

A változ(tat)ás egy működő példája

Amikor a Önfejlesztő megerősítések folyamatát megalkottam, akkor pont az volt a célom, hogy annak a megoldásoknak a megkeresésére sarkaljam a használóit, ami nekik működőképes lehet.

Amikor a zavaró és ártó viselkedés módokhoz írogattam a mondatokat, akkor igyekeztem az erkölcsi ítéleteket elkerülni. Elsősorban az érzelmi mintákat és cselekvéseket igyekeztem beindítani, mely a nehézségek okozóit képes a mindennapokból eltávolítani.

Nézzük meg, hogyan működik ez a megközelítés a hibáink palástolása kapcsán.

Amikor el akarjuk fedni egy hibánkat, az rövid távon előnyösebb helyzetbe hozhat minket, mintha felvállaljuk önnön gyengeségünket. De hosszabb távon mindig kibújik a szög a zsákból, aminek következtében a kapcsolataink és az éltünk minősége folyamatosan erodálódni fog. Ezért érdemes a palástolás szokását elengedni:

 • Élhetek a palástolástól mentesen.
 • Ráérzek, hogyan éljek szabadon a palástolástól.
 • Védett s mentes vagyok a palástolástól.

Egyszerű és érthető mondatok, de a lényeg kicsit el van benne rejtve.

A három megerősítő mondat működése

Az első mondat az érzelmi ragaszkodásunkat formálja át. Ha gyerekként azt tanultuk meg, hogy a hibáinkat felfedni nem jó, akkor ahhoz ragaszkodni fogunk. Amihez az érzelmi kapcsolódásunk érdemes lebontani, feloldani

A második mondat a megélési módunkat formálja. Kap egy impulzust a tudatalattink, hogy találja megoldást arra, hogyan fejezzük ki, hogyan mutassuk meg a hibáinkat. Az állandó önfeltárás, az önmagunk hibáinak hangsúlyozása semmivel sem jobb, mint a hibáink folyamatos elfedés. S van a kettő között egy élhető és működőképes középút, mely mind a két szélsőség hibáitól és nehézségeitől mentes. Amire érdemes rálelni s megfelelő módon alkalmazni.

A harmadik mondat pedig az önképünket formálja. Hogy én egy olyan ember vagyok, akinek mások meg merik mutatni önnön hibáikat (védett), s én is meg tudom mutatni a sajátjaimat (mentes). Hogy nem kerülök bajba, ha megmutatom a saját hibáimat, mert nem élnek vele vissza (védett), s mások palástolása miatt egy helyzetben nem maradok benne a kakiban (mentes)

A változás kudarcának pszichológiája

A változás megtörténtéhez mind a három megközelítésre szükség lehet. Pont azért, mert a cselekedeteinknek sok összetevője van. S ez a több szempontú megközelítés hozhatja el azt, hogy a változás megtörténhet.

Amikor csupán a végeredményt akarjuk megváltoztatni azzal, hogy kijelentem “Elkerülöm, hogy a hibáimat palástoljam”, azzal maga a cselekvés kerül a középpontba. S nem a nehézségeket okozó cselekvéstől való megszabadulás. S pont ezért az ilyen fajta elhatározások kudarcra lesznek ítélve.

S ami a legfájdalmasabb tud lenni az ilyen helyzetben, hogy az erőfeszítéseink kudarcáért elkezdenek minket okolni olyan szamárságokkal, hogy meg sem próbáltunk változtatni a rossz viselkedésünkön. Egy újabb összetevőt hozzátéve a nehézségeink sorához.

Önfejlesztő megerősítések folyamata —>

Az önmegvalósítás lényege

Egy virágzó cseresznyefa-sor
A kínaiak szemében a cseresznyevirágzás nyugodt békéje fejezi ki a boldogság állapotát…

Az önmegvalósítás a belső út legmisztikusabb területe. Annyi mindent állítanak róla, hogy az már a tündérmesék világát is kinövi. Miközben annyi összetevője van, hogy az összes társadalom-tudomány területét szétfeszíti.

Ha megértjük az önmegvalósítás célját és képesek vagyunk túllépni az ezernyi külsőségen, akkor az egész történet befogadhatóvá válik és túllép a megértés hiányából adódó homályon és zavarodottságon.

A belső harmónia pont attól megfoghatatlan, hogy nincsen oka, nem lehet közvetlenül megtapasztalni vagy elérni, s pont ezért az önmagunkra találás nem lehet cél sem, csak mellékterméke valami másnak.

Egyetlen dolgot tehetünk, eltávolítjuk az összes akadályt az életünkből, mely a boldogság és teljesség érzetének megtapasztalását akadályozhatja, s tesszük mindazt, ami épp elénk kerül, minden fogalomalkotás és elvárás nélkül

A lelki béke és a nyugalom megtalálása

Az életünk boldogsága az, mely megmutatja, mennyire gyógyítottuk meg mindazt, ami az életünket korábban gúzsba kötötte.
Az életünk boldogsága az, mely megmutatja, mennyire gyógyítottuk meg mindazt, ami az életünket korábban gúzsba kötötte.

Az önmegvalósítás azáltal lehet a sajátunk ha abbahagyjuk a bonyolítást, s csak egyszerűen jelen vagyunk az életünkben.

A sokféle megközelítési mód és lelki gyakorlat semmi más célt nem szolgál, minthogy a bennünk lévő zaklatottságot megpróbálja oldani, rosszabb esetben elnyomni.

A belső harmónia a fizikai világunk elrendezésével kezdődik, ezért van az, hogy akinek a mindennapjaiban sok a lerendezetlen történet, a felhalmozott lom és kacat, az a harmónia ígéretét csak távolról tudja szemlélni.

A felhalmozott emléktárgyak, könyvek, képek és egyéb szimbólumok mindazt a célt szolgálják, hogy az emlékeinket és a hozzá kapcsolódó érzéseket megőrizzék. Ennek hatására olyan szinten meg lesz terhelve az életünk, hogy képtelenek leszünk a pillanatban felszabadultan és könnyedén jelen lenni.

Ahhoz hogy a mindennapjainkat újra teremthessük, el kell engednünk a múltat. Ennek sajnos egyénfüggő a módja, mert mindenki mást cipel magában, máshoz ragaszkodik, illetve más családi minták határozzák meg a viselkedését.

Ki vagyok én?

Az ember egység, s annak megértése türelmet és megértést igényel
Az ember egység, s annak megértése türelmet és megértést igényel

Igen, én ki vagyok? Szokás e kérdésre válaszolni, mert igazából nem értjük, hogy mi történik az életünkben. Pszichológiai és ezoterikus megközelítések tucatjai vannak, melyek révén képesek vagyunk személyiségünk labirintusában előrejutni, de a valódi megoldás mindig paradoxon, mely túlmutat a pillanatnyi megértésünkön.

A paradoxon forrása mindig abból adódik, hogy a fejlődésünket mindig olyan helyzet lendíti be, melyhez totálisan még éretlenek vagyunk. Ilyenkor kénytelenek vagyunk megadni magunknak mindazt, amit az életünk során nem kaphattunk meg, hogy ez által a lelki sebeinket fel tudjuk oldani.

Az önmegvalósítás útja

B terv
Az újratervezés sokkal nagyobb eredményt hozhat, mintha azt követjük, ami gyors, egyszerű és könnyű

Az önmegvalósításra való törekvés egyik legnagyobb buktatója ha azt hisszük, hogy céljainkat elérve boldogok lehetünk. A helyzet az, hogy a célok elérésének pillanatában megélt boldogság nagyon rövid ideig tart, mert a mindennapi életben a valódi boldogságot mindig a jelen pillanat megélése adja.

A jelen pillanat a maga teljességében pont azért nehezen megélhető, mert a múltunk árnyai folyamatosan zaklatnak minket.  Ha képesek vagyunk szembenézni a múltunkkal és átformálni cselekedeteinket, felszabadulhatunk az állandó keresés kényszere alól.

A Békés harcos útja

Egy tornász pont annyira élhet teljes életet, mint bárki más.
Egy tornász pont annyira élhet teljes életet, mint bárki más.

Dan Millman egy olyan önismereti térképet vázolt föl, melyet elolvasva teljesen világossá válik, hogy az önismeret egyedi út. Szókratész három tanítványával is találkozhatunk a regényben kiknek az életútja teljesen különböző. Találkozhatunk egy makacs sportolóval, aki az istennek nem érti meg, hogy a megértés akadály. Találkozhatunk egy nagy darab étterem-tulajdonossal, aki egyszerűen a hétköznapokban él, és találkozhatunk egy hölggyel, aki ízig-vérig nő és elcsavarja a főhős fejét.

Mindhármuk életének viszont van egy nagyon fontos közös momentuma: az önismeret, mely nem mentes a félelmekkel vívott harctól, mégis békés mert mások felé ez nem érződik, s egy folyamatos úttá válik, melynek soha sincs vége.

Három alapelv határozza meg ezt az utat, mely sokkal egyedibb, mint az ezoterikus körökben általában tapasztalhatunk, s ami miatt nagyon sokan eltávolodnak ettől a témától.

 • Paradoxon: nem teszünk energiát abba, hogy megértsük a világ összetettségét.
 • Változás: semmi sem marad ugyanaz, ezért nem akarjuk megőrizni.
 • Humor: amivel önmagunk gyarlóságain vagyunk képesek folyamatosan nevetni.

A mindfulness “átalakító” módszere

Ha megnézünk a különböző tudat-átalakító módszereket, sok esetben azt tapasztaljuk, hogy a nem kívánatos, nem szeretem állapotokkal kezdenek el bőszen dolgozni. Fogadalmakkal megpróbálják elkerülni mindazt, ami fáj, megkísérelik valamilyen ellenszerrel csökkenteni vagy átalakítani a múltjuk tátongó sebeit.

A mindfulness gyakorlatban a jelen pillanatra összpontosítunk, elvéve az energiát a múlt fájdalmas emlékektől. Igazából ez egy kerülőút arra, hogy a korábbi érzelmi sebeinket begyógyítsuk. Mert aminek nem adunk energiát, az elkezd csökkenni, s így a múltunk spontán elkezd meggyógyulni.

Tovább A mindfulness “átalakító” módszere

A párkapcsolatok dilemmái

 

Aki harcol, az nem boldog. Aki harcol a boldogságért, az épp távolodik tőle.

A párkapcsolat az, amiben az egész életünk tapasztalata és tudása megméretődik. Pont ezért nem véletlen, hogy sok embernek komoly fejtörést okoz egy értelmes párkapcsolatot kialakítani.

A párkapcsolati kihívások gyökere többnyire az önértékelési gondok hatására alakulnak ki. Egyik véglet sem túl jó, mert aki kevésre tartja magát, az alárendeli magát a partnerének, míg aki sokra tartja magát, az hajlamos a másik felet elnyomni.

Tovább A párkapcsolatok dilemmái

A melankolikus vérmérséklet

Az életünk különböző területeinek egyensúlya nem mindig található meg elsőre.
Az életünk különböző területeinek egyensúlya nem mindig található meg elsőre.

Aki járt valaha analitikus terápiára, vagy sok pszichológiai művön átrágta magát, az pontosan tudja, mit jelent az analízis paralízis. Az a helyzet, amikor egy helyzetet ezer oldalról körbe járunk, de a megoldáshoz semmivel sem kerülünk közelebb.

Aprólékos munkával mindenre lehet találni magyarázatot, de minden jelenségnek több különböző oka lehet. Évekig el lehet elemezgetni a különböző megközelítésekkel az életünket, hogy megértsük, mitől is szenvedünk valójában:

 • Az asztrológiai évszázados tudása egy értő ember szemüvegén keresztül rengeteg mindenre fényt deríthet.
 • Eric Berne tranzakcióanalízis szemlélete, beleértve a játszmarendszert és a három egzisztenciális pozíciót, sok minden egyszerűen kezelhetővé tesz.
 • Gary Chapman öt szeretetnyelv megközelítése is hasonlóan jól működő megközelítés, mely az emberi kapcsolatok, különösen a párkapcsolatok területén gyümölcsöző.
 • Hippokratész négy személyiségtípus rendszeréről ( 🙂 ) sem szabad megfeledkezni, gyakran sok mindent elviselhetővé és kezelhetővé tesz.
 • A megszámlálhatatlan vallási megközelítésről ne is beszéljünk. Annyira sokszínű a vallási megközelítések áradata, hogy már magának a fogalomnak a megalkotása is problémába ütközik. Pár tipikus kihívást magam is érintek az Isten megértése kapcsán.

Ha ezen rendszerek közül többet is szeretnénk alkalmazni, igen hamar egy átláthatatlan dzsungelbe találhatjuk magunkat. Főleg azért, mert a különböző helyzetekben jobbára másként viselkedünk. Sőt, még azonos helyzetekben is, függően attól, milyen hatások értek előtte.

Dan Milmann: Békés harcos útja című könyvében olvastam a melankolikus (elemző) megközelítés kegyelemdöfését:

“A paradoxon törvénye: Az élet egy misztérium (csoda), ne pazarold az időt arra, hogy megértsd!”

Már csak arra a kérdésre kell választ találni, miért van ennyire sok megközelítés :). Ezt egy komoly és fontos kérdés. Ha ezt megértjük, akkor az egésznek a gyökerére ráláthatunk.

Mindenki a saját útját járja, s minden helyzethez megvan az a megközelítése, mely a pillanatnyi helyzetben képes minket túllendíteni.

Ezért van az, hogy a melankolikus (elemző) életet is élettelivé lehet formálni.


A kolerikus vérmérséklet

A harc, a kolerikus magatartás a pusztítás melegágya. Az erőltetés, a kérlelhetetlen törekvés rendszerint többet árt, mint használ. Aki egy krízisben csak a megoldásra koncentrál, s az embereket csak eszközként kezeli, az néha nagyobb bajt csinál, mint maga a pillanatnyi kihívás.

Sokunk, akik a menedzser irodalomban az elhatározás jelentőségéről olvastunk – s az erő alapú kommunikáció sem állt tőlük távol – azt kezdtük el erősíteni önmagunkban, ami már addig sem működött megfelelően. Erőnek erejével akartunk előre jutni, ahelyet, hogy megértettük volna a nehézségek okát.

Tovább A kolerikus vérmérséklet

A kivetítés pszichológiája

Shakespeare több művében is megláthatjuk, mekkora őrültség másokra olyasmit kivetíteni, ami nem is az övék..
Shakespeare több művében is megláthatjuk, mekkora őrültség másokra olyasmit kivetíteni, ami nem is az övék..

Mindenki az életünkben egy saját szereppel rendelkezik, amit mi magunk választjuk ki minden egyes embernek. Múltunk egy szereplőjének tulajdonságait a belsőnkből kivetítjük másokra, hogy tudjunk hozzájuk viszonyulni.

Lesz aki a szüleinket képviseli, lesz akire a szeretőnk szerepét osztjuk, és lesz olyan is, akire az ügyeletes gonosz szerepe jut. Ezt a fajta szereposztás nevezzük kivetítésnek.

Tovább A kivetítés pszichológiája

Szeretet, szerelem, szex (erosz)

Amit a szexualitás kapcsán a manapság művelünk, az olyan, mely mindenről szól, csak nem a szeretetről. A szexualitás túl lett hangsúlyozva, miközben az annak kapcsán megélhető szeretet állapot alapjai teljesen feledésbe merültek, elhanyagolódtak.

Aki egy partnerkapcsolatban csak a szexuális kielégülés lehetőségét érzi többletnek egy mély barátsághoz képest, az semmit nem tud a partneri szeretetről. A szex az ilyen embereknek csak egy mindennapi rutin, mely a belső érzelmi állapotot tartja karban.

Amikor képesek vagyunk egy másik ember mellett elköteleződni (ami kezdetben nem feltétlen jelent házasságot vagy élettársi kapcsolatot), akkor rengeteget megérthetünk magunkról. A kapcsolat igazi erőforrása lehet az életünknek, ha képesek legyünk mindenestül megnyílni a partnerünk felé. S ez különösen akkor igaz, ha erre korábban nem voltunk képesek, s pont ezért egy hosszabb és fájdalmasabb folyamat eredménye.

Tovább Szeretet, szerelem, szex (erosz)

Az idő(gazdálkodás) keretei

Életünk térben is időben zajlik. Az idő és a tér azóta tudatosan az életünk része, amióta képesek vagyunk kommunikálnunk.

Gondoljunk csak arra, hogyan kezdünk járni, hogyan kezdjük el felfedezni a kemény tárgyak által meghatározott korlátaink a mozgás kapcsán. S ugyan így kezdjük a kisgyerekként felfedezni az időmúlását is.

El is kezdenénk az siettetni vagy lassítani, mint a felnőttek. A kisgyereknél ott lehet felismerni, hogy kezd kialakulni az időfogalmuk, hogy azon mérik az idő múlását, hogy hányat kell még aludniuk egy adott eseményig.

Amikor felfedezzük az idő által meghatározott korlátokat, az evés, a fürdés, az óvodába menetel, az iskolai házi feladat, a zene és a sport kapcsán, onnantól kezdődik a felnőtté válás rögös folyamata. Megtapasztaljuk, hogyan váltakoznak a nappalok és az éjszakák, hogyan alakítja az életünket a hét napos ciklusú társadalmunk. Az év körforgása kapcsán előbb-utúbb felfedezzük, hogy általában télen nem lehet biciklizni, nyáron meg szánkózni, ősszel színesek a falevelek, tavasszal meg élénk zöldek.

Tovább Az idő(gazdálkodás) keretei

A stresszlevezetés 1+8 módja

A stresszállapot egy biológiai reakciónk, mely a túlélésünket szolgálja életveszélyes helyzetekben. Ha a stressz állapot nem tud elmúlni, az károssá válhat, mert túlpörgeti a szervezetet, mely idővel betegséghez vezethet. Van 8+1 egyszerű módszer, amivel a stressz csökkenthető. Olyan hétköznapi módszerek, amit ugyan ismerünk, de még sem mindig használjuk a legegyszerűbbeket, s ezért extra eszközökhöz kell nyúlnunk.

Az ember legalapvetőbb működési módja az érzéseihez kapcsolódik, s mindent ezek révén élünk meg, még akkor is, ha nem ezt hisszük. A stressz ugyan olyan érzelmi reakció a világ kihívásaira, mint minden más, csak a hatása sokkal meghatározóbb. Kialakít egy olyan feszült állapotot, mely az üss vagy fuss választásokat helyezi előtérbe, figyelmen kívül hagyva azt az aprócska tényt, hogy már nem a vadonban élünk, ahol a gyors és hathatós reakcióknak komoly életmentő szerepe volt.

A gondolatainknak csak másodlagos szerep jut a tartalmas élet megélése kapcsán. Az gondolataink akkor kerülnek előtérbe, amikortól már tudatos emlékeink vannak. De meghatározó szerepük sosem lesz, mert a gondolatokat az érzések mindig felül fogják írni. S ez még akkor is igaz, ha a gondolkodásunk révén érzéseket próbálunk magunkban felkelteni.

A belső feszültségektől való időleges megszabadulás:
0. Járjunk mezítláb
1. Rendszeres mozgás
2. Balesetek
3. Betegségek
4. Nagy mennyiségű beszéd (Kommunikáció)
5. Konfliktusok és Veszekedés
6. Evés és túlsúly
7. Drogok használata
8. Szex minden mennyiségben
Tovább A stresszlevezetés 1+8 módja