Éber jelenlét 15 lépcsőfoka

Az éber jelenlét révén mindig meg tudjuk mondani, hol is vagyunk az önfejlesztés és a megvalósítás útján. Ennek a tesztnek az alapja, hogy ugyan az egyéni fejlődés útja és eszköztára nagyon sokféle lehet, de az ennek révén megjelenő átalakulás nagyon hasonló.

Ugyanis a belső, lelki harmóniának nem okai vannak, hanem akadályai. S amikor az akadályok eltávolítása, elengedése révén a belső világunk kitisztul, a belső harmónia magától megjelenik.

Menjünk sorban, s nézzük meg mi éppen hol tartunk. Ahol először azt érezzük, hogy az adott területen van még mit tennünk, az pontosan megmutatja azt, mivel van dolgunk itt és most. Hiába dolgoztunk esetleg más korábban későbbi részekben említett feladatokkal is. A nehézségeink zömmel azon a ponton jelennek meg, ahol először azt érezzük, még nem teljesen kerek az életünk.

1. Az önértékelés tudatos alkalmazása

A reális önértékelés a cselekedeteink, érzelmi reakcióink, gondolkodásunk megfigyelésével kezdődik. Ennek révén alakíthatjuk ki magunkról azt a képet, akinek látjuk magunkat.

Erre azért van szükségünk, mert a gyerekkorunkban kialakult önképünk többnyire nem tökéletes. Kisebb-nagyobb részben azt tükrözi, mit gondoltak rólunk a körülöttünk lévők, s nem azt, hogy milyenek is vagyunk valójában.

S pont ezért sokat elárul rólunk, mennyire azonosulunk azzal a képpel, aminek hisszük magunkat. Ez főleg akkor tud nagyon zavaró lenni, ha az általunk sugalt kép, és a cselekedeteink között óriási távolság tátong.

Bővebben az önértékelés tudatos alkalmazásáról —>

2. Szokásaink és szorongásaink megfigyelése

Szokásaink és szorongásaink megismerése sokkal jobban szolgálja az önértékelésünk, mint hinnénk. Egyszerűen ennek révén képesek leszünk átformálni a reakcióink, mert ha ismerjük az akadályainkat, akkor el is tudunk velük kezdeni dolgozni.

A szokásaink és szorongásaink megfigyelése a tudatos átalakító munka első pontja. Aki nem látja magát, az nem tud semmit kezdeni az életével, s nem tudja megváltoztatni az életét akadályozó körülményeket.

Bővebben a szokások és a szorongások megfigyeléséről —>

3. Szokásaink és szorongásaink elengedése

A szokásaink, a mindennapok rutinja sokkal jobban meghatároz minket, mint amennyire azt szeretnénk. Épp ezért minden szisztematikus önismereti úton igyekeztek a mindennapok szokásrendszerét tudatosan átformálni. Hogy a szokásokban rejlő akadályokat képesek legyünk érdemben átformálni.

Épp ezért az éber jelenlét gyakorlatának első két, alapvetően passzív lépése után aktívabb rész következik, a korábban felismert zavaró szokásaink és szorongásink feloldása, elengedése.

Talán így első hallásra ez a feladat nem is tűnik annyira nehéznek, pedig ezen a ponton bukik el a legtöbb útkereső, mert többnyire mindenki mindent egy nap alatt akar elérni. Mert amikor felismerik a nehézségeiknek az okát, elkezdik erőltetni annak megváltoztatását.

Bővebben a szokások és szorongások átalakításáról —>

Erőt alkalmazva rengeteg mindenen úrrá lehetünk. Rengeteg energiát felhasználva..

4. Ellazult állapot (a meditáció) megtapasztalása

Az ellazultság megtapasztalása egy komoly mérföldkő a szellemi fejlődés útján. Az ellazultság nem jön varázsütésre, mert ezernyi dolog rángatja a tudatunkat, mely a mindennapok zűrzavarába unos-untalan visszarángat minket.

Ezért van, hogy csak akkor jön el a meditáció ideje, ha a felszínen érzékelhető gondjaink (szokásaink és szorongásaink) elrendeződnek.

Sokan belevetik magukat egyfajta meditációs módszer használatába, miközben a mindennapjaik romokban hevernek. De amikor nem rendezzük le a mindennapjaink nyűgét és baját, akár a meditációs munkával párhuzamosan, akkor előbb-utóbb nyakunkba fog szakadni a mindennapok összes nyűge és baja.

Mert a megfelelően végzett meditációs gyakorlat minden tapasztalást felerősít.

Bővebben a meditációról, mint önismereti eszközről —>

5. Érzelmeink és érzéseink megfigyelése

Érzelmeink és érzéseink megfigyelése az EQ, az érzelmi intelligencia alapja, az éberség és tudatosság fejlesztésének a legfőbb célja, melynek révén érdemben átformálhatjuk az életünket.

Ennek oka, hogy az érzéseinknek és érzeteinknek sokkal nagyobb hatásuk van az életünkre, mint azt ésszel fel tudnánk fogni. Áthatják az életünket, az emlékeinket és a tudatalattinkat is, melyek gyökerei a múlt homályába vésznek el.

Ennek működésére rátekintve felfedezhetjük azt a sok ezernyi benyomást, ami minket az életünk során ért minket. Meglátjuk azt, mennyire nem tudatos döntések sorozata az életünk. Rádöbbenhetünk arra, mennyire nem vagyunk szabadok, s mennyire zsinóron rángatják az életünket érzéseink és érzelmeink.

Bővebben az érzések és az érzelmek megfigyeléséről —>

6. Érzelmeink és érzéseink újfajta megélése

Érzelmeink és érzéseink tudatos átformálása az érzelmi intelligencia (EQ) gyakorlati használatának lényege. Ennek a folyamatnak a legfontosabb eleme, hogy a tudatosítás és a tudatos megengedés révén képesek lehetünk minden helyzetet olyan módon átformálni, hogy annak feszültsége spontán feloldódjon, átformálva az életünket.

Ehhez az egyik legjobb alapot az adhatja meg, ha képesek vagyunk némi távolságot tartani az érzéseinktől, s nem veszünk bele az érzelmeink tengerébe, azonosulva velük.

Ennek a kulcsmondata (haraggal kapcsolatban) így hangzik:

Nem haragos vagyok, hanem haragot élek meg.

Bővebben az érzelmeink és érzéseink újfajta megéléséről —>

Leszarom tabletta nem az érzelmi intelligencia legjobb eszköze (valódi termékről készült fotó)

7. Az első egységélmény tapasztalata

Az egységélmény a spirituális keresők egyik szent Grálja. Azt kutatják, azt keresik minden tapasztalásban. Csak a forrás nem a helyekben és az eseményekben keresendő, hanem a belső akadályaink felszabadításában.

Aki az első hat ponttal éveken át kitartóan formálta önmagát, annak a spirituális tapasztalatok megtapasztalása nem lesz kérdés. Természetesen az ego még ezen a ponton is jelen van, nem szabad róla megfeledkezni, mert bármilyen élménybe vagy tapasztalatba képes belekapaszkodni, s önmagát erősíteni általa.

Bővebben az első egységélmény megéléséről —>

8. Az egységélmény tudatos keresése

A spirituális tapasztalatok tudatos megélése sok erőt adhat az embernek, de nem szabad elhallgatni annak veszélyeit sem, mert a mindennapok során ugyanúgy helyt kell állni, mint az extrém tapasztalatok megélése közben.

Aki csak az ezoterikus megtapasztalásokat hajtja, s nem képes megoldani a mindennapok kihívásait (megélhetés, lakhatás, egyéb kötelezettségek), az egyszerűen megragadhat egy szinten. Olyan nincs, hogy a szellem világban ÉN vagyok a király, de három napja nem ettem, mert nem volt miből. Ez egyszerűen nem megy.

Bővebben az egységélmény tudatos kereséséről —>

9. A tudatos jelenlét megélése

A tudatos jelenlét megélése egy olyan igazán fontos cél a spirituális útkeresés során, mely révén igazán nagyot változhat velünk a világ. Képesek lehetünk a tudatos jelenlét révén sokkal reálisabb képet látni a világunkról, s átértékelni az életünket.

Amikor képesek vagyunk kilépni a saját látószögünkből, s képesek vagyunk érzékelni a kapcsolódások sokszínűségét az életünkben, ráláthatunk azon aspektusaira is az életünknek, amik addig rejtve voltak előttünk. Meglátva azon pontjait is az életünknek, melyeket korábban az érzéseink elfedtek előlünk, hatalmas erővel indul el a változás az életünkben.

Bővebben a tudatos jelenlét megéléséről —>

10. Egyéniségünk megkérdőjelezése

Ha a belső fejlődés útján járunk, a tudatos jelenlét kapcsán elkerülhetetlen, hogy a személyiségünk állandósága és abszolút volta meg ne kérdőjeleződjön, aminek révén végérvényesen megszabadulhatunk egy csomó hátráltató tényezőnktől.

Igazából az egész eddigi lépések is folyamatosan alakították a személyiségünket, de ezen a ponton az egész látásmódunk megváltozik, mert az önazonosságunk és a személyiségünk tudata válik el egymástól. S ez gyökeresen megváltoztatja a világlátásunkat.

Bővebben az egyéniségünk megkérdőjelezéséről —>

enneagram 9 alappontja

Sokan az enneagram kapcsán csak 9 személyiségtípust látnak, elfeledve a lét sokszínűségét.

11. Életfeladatunk felismerése

Amikor az önazonosságunk, mely a személyiségünkhöz fűződött, szerte foszlik, nagyon sok olyan egyéb elképzelés is darabokra fog hullani, mely a jelenlegi életünkkel kapcsolatos. Ennek révén képesek vagyunk észrevenni azon tényezőket is az életünkben, melyek korábban is jelen voltak az életünkben, csak nem láttuk meg őket. Az életfeladatunk megtalálása egy igazán nagyszerű élethelyzetet jelent, mely ezen új tapasztalatok révén ismerhető fel.

Bővebben az életfeladatunk felismeréséről —>

12. Bizonytalanság és az aggódás meghaladása

A bizonytalanság és az aggódás egy védelmi reakció gyűjtemény, melyek összetevői a múlt emlékein alapulnak. A bizonytalanságainkon és az aggódásainkon nem csak úgy tudunk túllépni, hogy megkeressük az összes védekező reakciónk gyökerét (okát). Az életfeladatunk felfedezése néha elegendő erőt adhat. Aki képes a tudatos jelenlét állapotában időzni, annak már nem kell feltétlen minden apró akadályozó göröngyöt megvizsgálni az életében, s eltávolítani azt.

A tudatos jelenlét tapasztalata egy erőteljes fejlesztő erő, aminek hatása sokkal intenzívebb, mint a korábbi módszerek. De amíg ennek akadályait nem távolítottuk el, addig nem leszünk képesek annak erejét és hatását használni, mert csak káoszt szülne. BŐVEBBEN —>

13. Megérteni az élet folyamatos változását

Az élet folyamatos változást, átalakulást és megújulást jelent. Ennek óhatatlan velejárója az ember kényszerű alkalmazkodása. Ha nem vagyunk képesek valamit kezdeni a változással, akkor komoly kihívásokkal nézhetünk szembe.

A tudatos jelenlét révén elinduló változások nem állnak meg az egyén szintjén. Itt indul el az a történet, ami minden, a világért felelősséget érző spirituális ember álma: segíteni a világ szenvedésén. Ennek  a kiinduló pontja annak megértése, mi is történik körülöttünk, mi hogyan formálódik éppen.

A világunk egy élő rendszer, amin csak akkor tudunk építő módon változtatni, ha igazán megértjük a működését. Aki csak a maga igazát akarja erőltetni, az óhatatlanul ellenállásba fog ütközni, mely segítő szándékától függetlenül nehézséget fog jelenteni. Mert az ellenállás óhatatlanul csökkenti a jó szándékú cselekvésünk erejét (mely annyira nem is mindig baj, sajnos). BŐVEBBEN —>

14. Minőségi átalakulás (megújulás)

A minőségi átalakulás annak révén indul el az életünkben, hogy ráhangolódunk a világunk élő folyamataira. Megengedjük, hogy az életünkben megjelenő tapasztalatok sokasága révén elkezdjük a legmélyebb félelmeinket és gátainkat is feloldani.

A belső átalakulás útja mindannak a munkának a tesztje, amit addig a pontig elértünk. Ha a szorongásaink, az érzelmeink, vagy a személyiségünk más összetevői ebbe a folyamatba képesek belenyúlni, abból hatalmas baj lehet.

Ez nem műkedvelőknek való történet. Volt is ezzel kapcsolatban jó pár pszichiátriai eset a kilencvenes években, s pont ezen eseteknek köszönhető, hogy ma már nagyon meg lett szorítva, ki miként dolgozhat emberekkel. BŐVEBBEN —>

15. Az élet és a világ tudatos formálása

A világ, s benne a mi életünk egy rendszer része. Nem lehetünk függetlenek tőle, de nem is kell tőle 100 százalékban függenünk. Ez egy kényes egyensúly, mely a független döntések és a tudatos kapcsolódás révén tud formálódni.

Aki képes egy rendszer részeként, annak folyamatait érzékelve tudatos döntések révén változtatni, a szűkebb és tágabb környezetének az életét élhetőbbé és boldogabbá formálni, az mindent megtesz azért, hogy jobb világban élhessünk. Nem kell a teljes világot megváltani, inkább tegyünk sokat egy kisebb közösségért, s találjunk olyan embereket, akik ugyanezt megteszik a maguk környezetében. BŐVEBBEN —>


Mutasd meg ezt az írást az ismerőseidnek is!

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.

 • Ki mondja mindezt?


  Matits Viktor (Maci)

  önismereti mentor,
  elengedés tanár

  A legfontosabb célom, hogy minél több embert hozzásegítsek egy könnyebb és örömtelibb élethez.

  Melyben ugyan a nehézségek és a kihívások nem szűnnek meg, de nem is tesznek minket egy érzelmi és mentális hullámvasútra.

  Mindezt egyszerűen, könnyen és realíve gyorsan.

  Teszem azt annak ellenére, hogy nem vagyok

  sem pszichológus,
  sem pszichiáter.

  Csupán egy gyakorló buddhista, aki a tudatosság útját járja több, mint 20 éve.

  Amikor meglátjuk azt, hogy hogyan tesszük az életünket nehézzé és bonyolultá, akkor vagyunk képesek azt megváltoztatni.

  De ez nem mindenkinek lehetséges!

  Éveken át bevettem azt, hogy minden megváltoztatható, csak akarni kell. Ez szép és jó, meg sokaknak hitet ad, de a valósághoz semmi küze. Pontosabban valakinek igaz, valakinek meg nem

  Akiknél a mentális és érzelmi nehézségek átvették az irányitást, s mindenben csak a nehézséget látják, s nem képesek a mindennapok szintjén jól működni, annak mindaz, amit leírok ezen az oladon túl nagy ugrás.

  Felismerhetik, hogy amit leírok, az rájuk is igaz, de mivel nem tudnak a mélyére nézni az életüknek, csak egy okká és igazolássá válik számukra arra, miért érzik magukat rosszul, s miért kell még mindig mások támogatását igénybe venniük.

  Épp ezért akik ilyen mentális állapotban vannak, azoktól mindig azt kérem, hogy keressenek egy pszichológust vagy egy pszichiátert, mert ők azok, akik nekik tudnak segíteni.

  Belső úton járás

  Aki képes a saját életéért felelősséget vállalni, s ténylegesen változtatni szeretne az életén, annak két ajánlatom van:

  Az érzelmek elengedése egy olyan előadás illetve meditáció sorozatot jelent, melyben az akadályozó és a romboló érzések elengedése révén át tudjuk élni az örömteli és felszabadító érzéseket.

  Ezen a hat felvételen több mint 200 érzelmi állapotot veszek sorra, melyekkel tudatosan dolgozva érdemben átalakulhat bárki élete.

  Természetesen vannak olyan helyzetek, amikor olyan sok minden van jelen az életünkben, hogy "a fától nem látjuk az erdőt". Ilyenkor kicsit többre van szükség, mint pár érzést vagy gondolatot elengedni.

  A személyes konzultáció(ko)n abban tudok neked segíteni, hogy az összetett, sok tényezős akadályaidon is túl tudjál lépni.

  Egy apró és fontos figyelmeztetés!

  • Ha azt szeretnéd, hogy valaki simogassa a lelked, nem én vagyok a te embered.
  • Ha azt szeretnéd, hogy motíváljalak s lelkesítselek, akkor is jobb, ha mást keresel.
  • Ha viszont ahhoz kell az inspiráció és támogatás, hogy elengedd a nehézségeid, belső nyugtalanságod forrását, akkor bízvást számíthatsz rám.

  Őszintén és egyenesen mindig meg szoktam mondani azt, amit látok, s mindig meghagyom a szabad választást, hogy a meglátásaimmal azt csináljon, amit akar. Egyszerűen azért, mert tudom, hogy ahogyan én látom a világot, az nem mindenkinek befogadható.

 • A te utadon te lépdelsz:

  Az oldalon szereplő megállapítások csak az én véleményem tükrözik.

  Ezen cikkekben leírtak saját élethelyzetre való vonatkoztatása mindenkinek a maga feladata és felelőssége.

  Szükséges esetekben az itt leírtak alkalmazása nem helyettesíti az orvosi vagy pszichológusi kezelést.